/
/
/

Thoraxanestesi och thoraxintensivvård

  • Titel: Thoraxanestesi och thoraxintensivvård
  • Startdatum: 2016-02-01
  • Slutdatum: 2016-02-05
  • Målgrupp: Anestesi och intensivvård
  • Ort: Göteborg
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 56.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Under kursen lär du dig handlägga svårt hjärtsjuka patienter för icke-hjärtkirurgi och du får en teoretisk och praktisk presentation av thoraxanestesi och intensivvård. Speciell cirkulations- och respirationsfysiologi med inriktning på svår högerkammarsvikt och vänsterkammarsvikt och dess avancerade behandling med läkemedel och med mekaniska pumpar som ECMO, IABP, RVAD, LVAD mm. Användande av dubbellumen tub och enlungsventilation behandlas liksom behandling av njur- och resp-svikt, koagulationsstörningar och TEG, samt thoraxtransplantationer och GUCH. Dessutom diskuteras hjärtarytmier och dess olika operativa, farmakologiska och Pacemaker behandlings former. Ett par föreläsningar sker om TEE ultraljud och TTE. Som start på kursen ges en lång översiktsföreläsning över thoraxkirurgisk verksamhet.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Anestesi och intensivvård delmål 1-4, 6, 11

Kursens mål

Kursen ger kunskaper inom respirations- och cirkulationsfysiologi samt respirations- och cirkulationsfarmakologi, hjärtsvikbehandling fr.a. av svårare grad med specialfarmaka, IABP, ECMO och mekaniska hjärtpumpar (LVAD, RVAD, ExCor) arytmibehandling, pacemaker behandling, enlungsventilation, koagulation och anti-koagulationsbehandling mm. Dessutom ger det kunskap om övervakning av svårt hjärtsjuka patienter med TEE/TTE ultraljud och lungartärkateter och cerebral monitorering.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen har givits årligen under 2011-2014 under initialt 4 dagar, men behövde sedan förlängas till 5 dagar 2012. Kursen har bl.a. skett i samråd med Pedagogiska Inst. vid Göteborgs Universitet, vilket lett till mycket höga poäng vid kursutvärderingarna. Under kursen blandas teoretiska föreläsningar (cirka 60%) med mycket gruppundervisningar med bl.a. falldiskussioner och demonstrationer av thoraxanestesi och thoraxintensivvård (cirka 40%). Det är knappt 30 föreläsningar(45-60 min) varav några i samband med gruppundervisning samt 14 timmars gruppundervisning/demonstrationer uppdelat på 4 olika grupper som går parallellt.

Kringkostnader

Kursen inkluderar inte resa och logi eller frukost, lunch och middag.

Antal deltagare

24

Krav för godkänd kurs

Du skall ha deltagit i 100% av undervisningen. Du skall klara det kunskapsprov som gives i slutet av kursen.

Kontaktperson

Per Nellgård, pnellgard@gmail.com
031-342 81 46, 0703-286 563

Kursansvarig

Per Nellgård, medicine doktor, överläkare,
Thoraxoperation & Thorax-IVA, VO Kärl-Thorax, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.