/
/
/

Sväljningssvårigheter – en resa genom munhåla, svalg och esofagus

  • Titel: Sväljningssvårigheter – en resa genom munhåla, svalg och esofagus
  • Startdatum: 2016-11-14
  • Slutdatum: 2016-11-18
  • Målgrupp: Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Ort: Malmö, Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 63.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen inleds med grundläggande anatomi, histologi och fysiologi inom området. Efter genomgången kurs ska man självständigt kunna diagnosticera, utreda och behandla olika typer av sväljningssvårigheter samt kunna utföra fibersesofagoskopi i simulator Grundläggande kunskaper i stel skopi samt att kunna genomföra FUS (fiberendoskopisk sväljningsundersökning).

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Delmål 5 och 8. 

Kursens mål

Kunna grundläggande anatomi, histologi och fysiologi
Självständigt kunna diagnosticera, utreda och behandla
olika typer av sväljningssvårigheter
Kunna utföra fibersesofagoskopi i simulator
Grundläggande kunskaper i stel skopi
Livskvalitet och genusaspekter kommer att beaktas
Kunna genomföra FUS (fiberendoskopisk sväljningsundersökning)

Kursens innehåll och upplägg

De praktiska momenten utgörs av fiberesofagoskopi i simulator. Grundläggande praktiska övningar med stel skopi samt övningar i FUS-diagnostik (fiberendoskopisk sväljningsundersökning).

Kringkostnader

Kostnader för logi, måltider (undantag för kursmiddag) samt resa.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Diagnostiskt prov samt slutskrivning. Uppvisad praktisk kunskap om fiberesofagoskopi, stel skopi samt FUS (fiberendoskopisk sväljningsundersökning).

100% närvaro.

Kontaktperson

Johan Agardh, johan.agardh@med.lu.se

Kursansvarig

Hillevi Pendleton, specialistläkare, PhD

Beatriz Arenaz, specialistläkare

Ulla Westin, docent, lektor, överläkare

Lunds universitet/Region Skåne.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.