/
/
/

Skandinavisk kurs i intrakraniella och intraspinala tumörer

  • Titel: Skandinavisk kurs i intrakraniella och intraspinala tumörer
  • Startdatum: 2016-03-13
  • Slutdatum: 2016-03-18
  • Målgrupp: Neurokirurgi
  • Ort: Beitostölen, Norge
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 97.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Neurokirurgi är en liten specialitet. De nordiska länderna har därför under de senaste 20 åren samarbetat om en gemensam kurs i neurokirurgi. Kursen är godkänd för den skandinaviska utbildningen och i alla nordiska länder och går i en cykel över fyra år.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Neurokirurgi delmål 5

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att ge neurokirurger under utbildning specialistkunskaper om intrakraniella och intraspinala tumörer. Kursen utgör en del av den föreskrivna teoretiska undervisning som de enskilda klinikerna är ålagda att ha. På grund av att specialiteten är liten i Sverige är det väsentligt att kunna samverka med övriga nordiska länder. Kursen bidrar även till att säkerställa en gemensam kunskapsgrund vid de Neurokirurgiska klinikerna i Norden.

Efter genomförd kurs kommer du som deltagare att ha god insikt i kirurgiska och icke kirurgiska behandlingsmetoder av intrakraniella och intraspinala tumörer.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar, falldemonstrationer, falldiskussioner (14 st á 1 timme per deltagare), gruppdiskussioner samt en skriftlig examination bestående av cirka 30 frågor med flervalsalternativ.

Kringkostnader

Resa med flyg och buss. Logi.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Godkänd skriftlig examination. 100% närvaro vid föreläsningar och falldiskussioner.

Kontaktperson

Peter Siesjö,
peter.siesjo@skane.se, 046-17 21 45

Marit Bäckström,
marit.backstrom@skane.se, 046-17 21 45

Kursansvarig

Peter Siesjö, överläkare,
Neurokirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.