/
/
/

Ryggsjukdomar. Biomekanik, kirurgisk och icke-kirurgisk behandling, patologi

  • Titel: Ryggsjukdomar. Biomekanik, kirurgisk och icke-kirurgisk behandling, patologi
  • Startdatum: 2016-03-14
  • Slutdatum: 2016-03-18
  • Målgrupp: Ortopedi
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 54.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Att erhålla kunskap om spinala sjukdomar för att kunna verka som specialist i ortopedi.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Ortopedi delmål 6

Kursens mål

En färdig specialist bör med eller utan assistans kunna operera lumbala diskbråck och enklare fall av lumbal spinal stenos (oinstrumenterad). Vidare måste en specialist kunna handlägga andra vanligt förekommande spinala sjukdomstillstånd som lumbago, lumbal segmentell instabilitet, ischias med och utan diskbråck, spinal stenos, whiplash, trauma med och utan fraktur samt med och utan neurologi, tumör, spondylolisthes, spondylit, m.m. En specialist behöver även kunna översiktligt bedöma såväl slätröntgen som MRI och CT. Dessutom behöver en specialist ha kännedom om behandlingsmöjligheter vid spinala deformiteter, inflammatoriska och infektiösa tillstånd och komplikationer vid spinal kirurgi.

Kursens innehåll och upplägg

Kursens upplägg med föreläsningar 30 tim, teoretiska gruppövningar 3 tim, praktiska gruppövningar 3 tim, PBI-övningar 2 tim, undervisningsfilmer 1 tim, gruppdiskussioner 1 tim täcker in dessa delmål. Dessa moment bildar tillsammans grund för att uppfylla kursmålen.

Kringkostnader

Resa, logi och måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Skriftligt förhör med kortsvarsfrågor. Svaren rättas direkt i anslutning till förhöret och givna fall diskuteras som case-genomgång med hela gruppen innan kursen avslutas. 100% närvaro krävs.

Kontaktperson

Ralph Hasserius, ralph.hasserius@skane.se
040-33 10 00

Kursansvarig

Acke Ohlin, överläkare, docent,
Ryggsektionen, Ortopediska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Lunds Universitet

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.