/
/
/

Rekonstruktiv plastikkirurgi och missbildningar (Nordisk Kurs I)

  • Titel: Rekonstruktiv plastikkirurgi och missbildningar (Nordisk Kurs I)
  • Startdatum: 2016-01-25
  • Slutdatum: 2016-01-29
  • Målgrupp: Plastikkirurgi
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 50.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Denna kurs är en del av det obligatoriska nordiska kursprogrammet för ST-läkare i plastikkirurgi. Kursen omfattar de missbildningsdiagnoser som handläggs av plastikkirurger eller som kan kräva plastikkirurgisk rekonstruktiv kompetens såsom till exempel LKG, kärlanomalier och hypospadi. Kursen är inriktad på den rekonstruktiva plastikkirurgins uppgifter och möjligheter i samband med medfödda missbildningar. Kursen omfattar epidemiologi, genetik, embryologi och anatomi.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Plastikkirurgi delmål 1, 4, 5, 11, 12

Kursens mål

Kursen syftar till att ST-läkaren ska kunna initiera för plastikkirurgin relevant diagnostik och planera behandling av olika missbildningar. ST-läkaren ska kunna ge basal information till patient, anhöriga och annan vårdgivare. Målen är relevanta för delmål 12 samt delar av delmål 1, 4, 5 och 11.

Efter genomgången kurs i ämnet ska ST-läkaren kunna redogöra för relevant epidemiologi, genetik, embryologi och anatomi. ST-läkaren ska också kunna klassificera, diagnostisera och redogöra för lämpliga behandlingsprinciper för LKG, öron-, och bröstmissbildningar, vaskulära lesioner samt bedöma anamnes och klinik. ST-läkaren ska kunna redogöra för kraniofaciala, ögon- och genitala missbildningar, hypospadi samt medfödda tillstånd som medför huddefekter. ST-läkaren ska också unna nämna de vanligaste associerade syndromen till ovan nämnda tillstånd.

Kursens innehåll och upplägg

Huvuddelen av undervisningen sker i föreläsningsform. Användning av case-metodik och problembaserat lärande kommer att förespråkas. En del uppgifter kan lösas som grupparbeten. Formativ återkoppling kommer att genomföras under kursens gång.

Kringkostnader

Deltagarna får själv bekosta resa och logi.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

För godkänt kurs krävs 100% närvaro samt aktivt deltagande i falldiskussioner och godkänt skriftlig examination.

Kontaktperson

Marika Hell,
marika.hell@skane.se, 040-332528

Kursansvarig

Magnus Becker, docent, överläkare,
Verksamhetsområde Specialiserad Kirurgi, Sektionen Plastikkirurgi.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.