/
/
/

Övre gastrointestinal kirurgi

  • Titel: Övre gastrointestinal kirurgi
  • Startdatum: 2016-10-03
  • Slutdatum: 2016-10-07
  • Målgrupp: Kirurgi
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 46.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att under fyra dagar göra en genomgång av modern behandling med teoretiska genomgångar, falldiskussioner samt praktiska övningar (experimentaloperationer på gris samt kirurgiska ingrepp i simulatormiljö) inom övre gastrointestinal kirurgi och omfattar kirurgiska benigna och maligna sjukdomstillstånd inom esofagus, ventrikel, duodenum, gallvägar, lever och pankreas.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 2, 6

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att ha utökad kunskap om patofysiologi, utredning, handläggning och behandling av sjukdomar inom övre gastrointestinal kirurgi samt om moderna utvecklingstrender.

Kursens innehåll och upplägg

Tre dagars (24 timmar) teoretisk genomgång, fall- och gruppdiskussioner om kirurgiska sjukdomstillstånd inom lever, pankreas, gallvägar, mjälte, esofagus, ventrikel och duodenum. En dag med praktiska övningar (experimentellt på gris) av operativa standardingrepp (4 timmar) relevanta för området samt laparoskopiska simulatorövningar (4 timmar).

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

Närvaro och aktivt deltagande i samtliga moment. Muntlig och skriftlig kunskapskontroll.

Kontaktperson

Bobby Tingstedt, bobby.tingstedt@med.lu.se
046-17 14 34

Kursansvarig

Bobby Tingstedt, docent, överläkare,
Kirurgiska kliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.