/
/
/

Översiktskurs i kardiologi för blivande specialister i allmän internmedicin

  • Titel: Översiktskurs i kardiologi för blivande specialister i allmän internmedicin
  • Startdatum: 2016-10-10
  • Slutdatum: 2016-10-14
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Internmedicin, Klinisk fysiologi
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 25.4.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen riktar sig i första hand till blivande specialister i allmän internmedicin som inte planerar att bli kardiologer, men som behöver bred kardiologisk kunskap i den kommande rollen som bakjour på medicinsk klinik. Kursen täcker även delar av målbeskrivningen för akutmedicin och klinisk fysiologi. Efter veckan ska kursdeltagaren ha goda kunskaper om utredning och behandling av de sjukdomar som är vanligast förekommande inom kardiologin, men även andra lite mer ovanliga tillstånd såsom medfödda hjärtsjukdomar hos vuxna patienter tas upp. Som ett komplement till de traditionella föreläsningarna kommer kursen innehålla flera case-föreläsningar samt tolkning av arytmi-EKG.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1-4, 6, 7
Klinisk fysiologi delmål 2, 3, 5, 11
Akutsjukvård delmål 1, 3, 4

Kursens mål

Kursen ger den blivande internmedicinaren möjlighet att diagnostisera och behandla de vanligaste hjärtsjukdomarna samt kunskap om när regionsjukhuset bör kontaktas.

Kursen har under de senaste åren som Ipulskurs fått mycket god kritik av deltagarna och kvalitetsförbättringar genomförs kontinuerligt.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen baseras på föreläsningar i kombination med case-seminarier och tolkning av arytmi-EKG. Inga praktiska moment i övrigt ingår. Kursupplägget baseras på omfattande utvärderingar som vi utfört efter varje kurs under de senaste åren. 2013 fick kursmomenten 4.32 i medelbetyg av 5 möjliga (1 mycket dåligt- 5 mycket bra) och ytterligare förbättringar planeras inför kursen 2014.

Kringkostnader

Resa och logi betalas av kursdeltagare.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Aktivt deltagande i föreläsningar, gruppövningar samt kursförhör.

100% närvaro.

Kontaktperson

Monica Magnusson, monica.magnusson@med.lu.se
046-173518

Kursansvarig

Fredrik Scherstén, överläkare,
Lunds Universitet/Skånes Universitetssjukhus.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.