/
/
/

Översiktskurs i kardiologi

  • Titel: Översiktskurs i kardiologi
  • Startdatum: 2016-01-25
  • Slutdatum: 2016-01-29
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Endokrinologi och diabetologi, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar
  • Ort: Linköping
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 25.3.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Patienter med hjärtsjukdomar utgör en stor del av de patienter som söker på akutmottagningar och som vårdas på sjukhus. Kursen behandlar bedömning, utredning och behandling av koronarsjukdom, hjärtsvikt, hjärtmuskelsjukdomar, arytmier, klaffel och aortasjukdomar, såväl akut som långsiktigt. Syftet är att ge en grund att stå på inför sin specialisttjänstgöring, varför vi vänder oss till nyblivna ST-läkare och har omvänd turordning.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1, 2, 4, 6
Kardiologi delmål 1, 2, 4, 5-8, 10, 11
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Endokrinologi och diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar & Hematologi delmål 1, 2
Akutsjukvård delmål 1, 3

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du ha utvecklats i att med säkerhet och med kunskap om den vetenskapliga bakgrunden bedöma såväl akuta som kroniska kardiella tillstånd och besluta om vidare utredning, behandling och uppföljning.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är uppbyggd i form av temadagar där katedrala föreläsningar (24 lektionstimmar) varvas med gruppövningar (6 lektionstimmar) samt praktisk EKG-tolkning och patientdemonstrationer vid klaffel (totalt 5 lektionstimmar). Kursen behandlar bedömning, utredning och behandling av koronarsjukdom, hjärtsvikt, hjärtmuskelsjukdomar, arytmier, klaffel och aortasjukdomar, såväl akut som långsiktigt. Kursen har hållits ett 10-tal gånger och vi har utifrån tidigare utvärderingar funnit en bra nivå för målgruppen nya ST-läkare som vi vänder oss till med omvänd turordning.

Kringkostnader

Resa, logi och måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro. För godkänd kurs fordras att man aktivt deltagit i föreläsningar, gruppdiskussioner och demonstrationer. Skriftlig kunskapskontroll sker inte.

Kontaktperson

Lotta Björk, lotta.bjork@regionostergotland.se
010-1033688

Kursansvarig

Anneli Svensson, specialistläkare, studierektor i kardiologi,
Kardiologiska kliniken US Linköping.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.