Neuroradiologi

  • Titel: Neuroradiologi
  • Startdatum: 2016-02-08
  • Slutdatum: 2016-02-12
  • Målgrupp: Bild- och funktionsmedicin, Neurokirurgi, Neurologi, Neuroradiologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 89.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Femdagarsutbildning som avser att ge en aktuell översikt över allmän neuroradiologi som riktar sig särskilt till läkare under utbildning i radiologi. Här behandlas de viktigaste sjukdomsgrupperna inom centrala nervsystemet hos vuxna och barn, samt riktlinjer för hur de skall utredas och behandlas neuroradiologiskt med modern teknik. Generellt diskuteras indikationer för utredning speglat mot en klinisk bakgrund. Kursen avslutas med ett kunskapsprov.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Bild- och funktionsmedicin delmål 5, 10
Neuroradiologi delmål 5, 8, 12
Neurologi delmål 12
Neurokirurgi delmål 1

Kursens mål

Kursen riktar sig främst till läkare under ST-utbildning i bild- och funktionsmedicin, neurologi samt neurokirurgi. Viss erfarenhet av magnetkamerateknik underlättar möjligheterna att tillgodogöra sig innehållet i kursen, varför kursen bör ligga sent i utbildningen och föregås av SK-kurs i magnetkamerateknik. Målet med utbildningen är att ST-läkare som följer denna kurs på ett bättre sätt skall kunna planera och tolka de neuroradiologiska undersökningar, vilka de redan har eller får det diagnostiska ansvaret för. Kompetensen avseende neuroradiologiska diagnos- och behandlingsmetoder förväntas höjas avsevärt.

Kursens innehåll och upplägg

Katedrala föreläsningar samt seminarier. Kursen avslutas med ett kunskapsprov med "multiple choice"-frågor, cirka två per föreläsning. Resultatet meddelas omedelbart efter rättning och frågorna gås igenom med kursdeltagarna av kursledningen. Resultatet från kunskapsprovet användes också för att ge lärare feedback. Om det finns frågor som har hög andel felaktiga svar kan det ha minst två förklaringar: att frågan är felkonstruerad eller att det pedagogiska momentet är otillräckligt.

Uppskattade timmar: Katedrala föreläsningar 20 timmar, Seminarier 9 timmar, Test + diskussion + avslutning 3,5timmar.

Kringkostnader

Deltagarna betalar själva resa, boende och måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% kursnärvaro, Godkänt resultat på skriftligt prov (multiple choice-frågor).

Kontaktperson

Margaretha Östman, margaretha.ostman@karolinska.se
08-5177 47 96, 070-420 36 78

Maria Lind, maria.i.lind@karolinska.se
08-5177 50 27, 0736-822 920

Kursansvarig

Staffan Holmin, biträdande verksamhetschef, professor i klinisk neuroimaging,
Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.