/
/
/

Nervsjukdomar och -skador inom hand och arm

  • Titel: Nervsjukdomar och -skador inom hand och arm
  • Startdatum: 2016-10-17
  • Slutdatum: 2016-10-21
  • Målgrupp: Handkirurgi, Ortopedi
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 55.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen behandlar nervkompressioner och nervskador inom hand och arm med inriktning på patofysiologi, diagnostik och behandling. I kursen ingår avsnitt om akuta och kroniska nervkompressioner, neurofysiologisk diagnostik, öppen och endoskopisk carpaltunnelklyvning, akuta perifera nervskador, plexus brachialis skador inklusive utredning och rekonstruktion hos barn och vuxna, cervikala diskbråck, principer för sentransfereringar efter olika typer av nervskador inklusive vid cerebral pares och tetraplegi, nervtumörer, smärtbehandling, utredning av polyneuropatier samt principer för rehabilitering inklusive känselträning. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar och grupparbeten samt praktiska övningar.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Ortopedi delmål 2–7, 10, 12

Handkirurgi delmål 7, 9, 10

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att behärska kliniska undersökningsmetoder av den övre extremiteten samt dess funktionella och topografiska anatomi relaterat till nervsjukdom och nervskada, vilket inbegriper förståelse för samspelet mellan det centrala och det perifera nervsystemet. Du kommer att få kunskap om grundläggande patofysiologi, utredningstekniker och rehabilitering av nervskada och nervsjukdom. Du skall ha kunskap för att handlägga icke traumatiska nervrelaterade tillstånd och handlägga andra funktionsstörningar inom extremiteten, exempelvis. cerebral pares, stroke och tetrapleig. Du skall få kunskap om basal smärtbehandling vid angivna sjukdomar. Du skall som specialistkompetent läkare ha särskilda kirurgiska färdigheter och tekniker för ingrepp i nervvävnad och särskilt reparation och rekonstruktion av perifera nervstammar.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen kommer att inbegripa katedrala föreläsningar, gruppundervisningar samt praktiska moment för att uppnå samtliga kursmål.

Kursen inkluderar praktisk träning med reparation och rekonstruktion av perifera nervstammar (nervsutur, nervgraft, fascikulär dissektion, användning av Tissel).

Kringkostnader

För deltagare tillkommer resa, logi och måltider.

Antal deltagare

20

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro och godkänt skriftligt slutprov.

Kontaktperson

Lars B. Dahlin,
lars.dahlin@med.lu.se alt. tina.folker@med.lu.se, 040-33 67 69

Kursansvarig

Lars B. Dahlin, professor/överläkare,
Lunds Universitet och Region Skåne (Skånes Universitetssjukhus).

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.