/
/
/

Mellanörats sjukdomar och grundläggande audiologi

 • Titel: Mellanörats sjukdomar och grundläggande audiologi
 • Startdatum: 2016-05-09
 • Slutdatum: 2016-05-12
 • Målgrupp: Hörsel- och balansrubbningar, Öron-, näs- och halssjukdomar
 • Ort: Stockholm
 • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
 • Kursnummer: 62.1.16
 • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen ger kunskap om mellanörats sjukdomar och hörselproblematik ur ett funktionellt, medicinskt, audiologiskt och kirurgiskt perspektiv. Föreläsningar och seminarier avhandlar hörselmätningsmetoder, tolkning av audiologiska mätresultat och kirurgiska resultat. Specifika föreläsningar avhandlar t.ex. ytterörats och hörselgångens kirurgiska sjukdomar, mellanörats kirurgiska sjukdomar. Medicinsk och audiologisk rehabilitering. Kokleära implantat och olika implanterbara hörhjälpmedel.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Öron-, näs- och halssjukdomar delmål 3, 12
Hörsel- och balansrubbningar delmål 1, 3, 5, 6, 10

Kursens mål

Efter kursen kommer du som deltagare att ha fått god kunskap inom följande delmål enligt SOSFS 2008:17:

För specialiteten hörselrubbningar, Audiologi:

 • Delmål 1
  Att behärska diagnostik samt kirurgisk och ickekirurgisk behandling av vanliga och viktiga sjukdomar inom ÖNH-specialiteten, särskilt de akuta tillstånden.
 • Delmål 3
  Att behärska basal klinisk undersökning samt tolkning av de vanligaste testmetoderna gällande hörsel- och vestibularisfunktion samt kirurgisk och ickekirurgisk behandling av de viktiga och vanliga sjukdomarna i hörsel- och balansorgan.
 • Delmål 5
  Att behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av de vanligaste orsakerna till hörselnedsättning hos vuxna.
 • Delmål 6
  Att behärska utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av de vanligaste orsakerna till hörselnedsättning hos barn.
 • Delmål 10
  Att behärska utförandet och tolkningen av vanliga audiologiska, vestibulära och otoneurologiska testmetoder.

För specialiteten Öron-, näs- och halssjukdomar:

 • Delmål 3
  Att behärska basal klinisk undersökning samt tolkning av de vanligaste testmetoderna gällande hörsel- och vestibularisfunktion samt kirurgisk och ickekirurgisk behandling av de viktiga och vanliga sjukdomarna i hörsel- och balansorgan.
 • Delmål 12, metoder för lärande och uppföljning:
  Att kunna handlägga kirurgiska sjukdomar i öra, tinningben och lateral skallbas samt kunna handlägga komplikationer och uppföljning avseende dessa sjukdomar.

Kursens innehåll och upplägg

Genom föreläsningar och gruppövningar som spänner över hela spektret från ytteröre- till inneröresjukdom men med fokus på mellanöresjukdom, såväl medfödd som förvärvad, ges deltagaren en bred kunskap i sjukdomstillstånden och deras kirurgiska och medicinska behandling samt den därtill hörande utredningsmetodiken. Gruppövningar och seminarier (6 timmar) ger goda möjligheter till diskussion och frågor. Utnyttjandet av modern teknik vid föreläsningar (20 timmar) gör att man fort kan komma i kontakt med ett stort antal fall och problem som illustrerar föreläsningarnas innehåll. Välbekanta föreläsare från alla specialiteter som normalt ingår i det multidisciplinära samarbetet kring dessa patienter liksom även aktiva företrädare för forskningen gör att deltagarna får en bred insyn i ämnesområdet.

 • Diagnostik och hörselmätningsmetoder
 • Örats funktionella anatomi ur ett kirurgiskt och radiologiskt perspektiv
 • Preoperativ bedömning, pre- och postoperativ information vid mellanörekirurgi
 • Öronmissbildning, ytterörerekonstruktioner och atresikirurgi
 • Tidig diagnostik av hörselnedsättning hos barn
 • Cochleära implantat hos barn och vuxna
 • Resultat vid öronkirurgi
 • Kirurgisk teknik vid vanliga mellanöreoperationer.

Kringkostnader

Resa, måltider och logi.

Antal deltagare

28

Krav för godkänd kurs

100% närvaro under kursen inklusive fallseminarier och ronder. Godkänd skriftlig examination.

Kontaktperson

Andreas Ekborn, andreas.ekborn@karolinska.se
08-517 76359

Kursansvarig

Andreas Ekborn, sektionsöverläkare, medicine doktor, Öron-, näs- och halskliniken, Karolinska Sjukhuset, Karolinska Institutet / Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.