Lungcancer

  • Titel: Lungcancer
  • Startdatum: 2016-01-18
  • Slutdatum: 2016-01-22
  • Målgrupp: Internmedicin, Lungsjukdomar, Onkologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 76.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Denna kurs syftar till att ge ökad kunskap om etiologi, biologi, patofysiologi, diagnostik och behandling av intrathorakala tumörer såsom lungcancer och mesotheliom. Utformning av kliniska studier kommer belysas, liksom de senaste vetenskapliga rönen inom lungcancers och mesothelioms biologi och behandling.

Turordning

Rak turordning

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin: Delmål 2, 6, 12, 19
Lungsjukdomar: Delmål 6, 19
Onkologi: Delmål 6, 7, 8, 9, 12, 19

Kursens mål

Det finns ett stort behov av att öka kunskaperna kring lungcancers biologi, diagnostik och behandling. Kursledningens målsättning är därför att ge blivande specialister i lungsjukdomar, invärtesmedicin och onkologi ökad kunskap inom detta område.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen i lungcancer har givits tidigare på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge med mycket höga omdömen från kursdeltagarna. De tilltänkta föreläsarna kommer även denna gång att ha en mycket hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Vid sidan om katedrala föreläsningar kommer deltagarna stimuleras till en interaktiv inlärning av kursinnehållet genom seminarier och diskussioner i mindre grupper baserade på verkliga fall. Ett tvärvetenskapligt synsätt på diagnostik och behandling kommer sättas i centrum. Katedrala föreläsningar cirka 30 timmar, seminarier ca 6 timmar inklusive förberedelsetid.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi och måltider.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

100 % närvaro

Kontaktperson

Anastasia Urban
anastasia.urban@ki.se

Kursansvarig

Ulrica Forslöw, överläkare
Karolinska Institutet

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.