/
/
/

Kolorektal kirurgi

  • Titel: Kolorektal kirurgi
  • Startdatum: 2016-10-24
  • Slutdatum: 2016-10-28
  • Målgrupp: Barn- och ungdomskirurgi, Kirurgi
  • Ort: Uppsala
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 47.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen kommer att ingående behandla de stora sjukdomsgrupperna inom kolorektal kirurgi - cancer, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionsrubbning, proktologi och akut buk. Kursen ges i form av katedrala föreläsningar, fallbeskrivningar och videosessioner med illustration av de vanligaste kolorektala operationerna. Kursen syftar till att deltagaren ska inhämta kunskapsstoff för uppnående av delmål 7 i målbeskrivningen och därmed på sikt kunna handlägga de vanligaste kolorektala sjukdomstillstånden.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 2, 7
Barn- och ungdomskirurgi delmål 2, 7

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska kursdeltagaren uppnå ökad kunskap avseende benigna och maligna sjukdomstillstånd i tunntarm, kolon, rektum samt i analkanalen. Detta innebär att kursen fyller det behov som anges för teoretisk utbildning för delmål 2 och 7. De fyra stora sjukdomsgrupperna tarmcancer, inflammatorisk tarmsjukdom, funktionsrubbningar och proktologi avhandlas i detalj. Därtill fokuseras på akuta tillstånd såsom ileus, perforation, bukabcess, gastrointestinal blödning och peritonit.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är upplagt så att ett huvudområde diskuteras under en kursdag. Förmiddagen ägnas åt teoretiska föreläsningar följt av en videosession med diskussion av undersöknings- och operationsteknik. Dagen avslutas med gemensamma falldiskussioner där kursdeltagarna tar med sig ett fall från sin egen verksamhet som presenteras med tillhörande röntgenbilder, patologiska snitt och operationsbilder. Kursen omfattar cirka 18 timmar teoretiska föreläsningar, cirka 6 timmar videosessioner med tillhörande diskussion och cirka 8 timmars falldiskussioner.

Kringkostnader

Kursdeltagarna svarar för resa, logi, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Närvaro under hela kursen samt godkänd fallpresentation och godkänd examination. Examination genomförs sista dagen skriftligt med kortsvarsfrågor, där 2 frågor behandlar centralt tema för varje dag, således 10 frågor.

Kontaktperson

Wilhelm Graf, wilhelm.graf@akademiska.se, wilhelm.graf@surgsci.uu.se

018-611 46 06

Kursansvarig

Wilhelm Graf, professor, överläkare,
Verksamhetsområde Kirurgi, Akademiska sjukhuset.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.