/
/
/

Koagulationssjukdomar

  • Titel: Koagulationssjukdomar
  • Startdatum: 2016-11-14
  • Slutdatum: 2016-11-18
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Allmänmedicin, Anestesi och intensivvård, Barn- och ungdomsmedicin, Barnkardiologi, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Kirurgi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Kärlkirurgi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar, Neurokirurgi, Neurologi, Obstetrik och gynekologi, Ortopedi, Reumatologi, Thoraxkirurgi, Urologi, Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Ort: Malmö
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 24.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Alla läkare stöter i sin vardag på koagulationsproblematik. De koagulationssjukdomar som man främst tänker på är så kallade trombofilitillstånd (ökad risk för trombos) eller kongenitala/förvärvade hemostasrubbningar, t ex hemofili och koagulationsproblematik inom intensivvård och opererande specialiteter. Ca 300.000 svenska patienter behandlas med olika perorala antikoagulantia. Detta kräver stor kunskap hos läkaren att kunna hantera både interaktionsproblematik i samband med akuta tillstånd samt t ex när patienten behöver genomgå operativa åtgärder. Det är inte ovanligt med barn med olika typer av koagulationsproblematik, varför detta också kommer att genomsyra kursen. Ovanstående områden kommer under kursen att genomgås utifrån korta översiktspresentationer men framför allt interaktiva patientfallsdiskussioner. Det kommer även att delas ut nationella och internationella riktlinjer för hur dessa situationer ska handläggas. Kursen genomsyras av evidensbaserad medicin, hälsoekonomi och etik.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 3, 4
Urologi delmål 1-3
Kärlkirurgi delmål 3, 4
Thoraxkirurgi delmål 3-6
Ortopedi delmål 3, 4
Anestesi och intensivvård delmål 3, 4
Obstetrik och gynekologi delmål 3
Öron-, näs- och halssjukdomar delmål 7
Internmedicin delmål 1, 7
Kardiologi delmål 5, 7
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 5
Endokrinologi och diabetologi, Medicinska njursjukdomar, Lungsjukdomar samt Hematologi delmål 1, 2
Geriatrik delmål 1
Barn- och ungdomsmedicin delmål 3, 4
Barnkardiologi delmål 2
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin delmål 10
Klinisk kemi delmål 3
Neurologi delmål 1, 7
Neurokirurgi delmål 6
Allmänmedicin delmål 4, 5
Reumatologi delmål 11
Akutsjukvård delmål 1, 3

Kursens mål

Kursens mål är att ge en djupare förståelse för blodkoagulationens reglering vid trombos- respektive blödningssjukdom. Detta gäller både vid diagnostik samt akut omhändertagande av patienter med trombos eller blödningssjukdom. Kursen fördjupar kunskaperna om hur man använder olika antikoagulantia, antidoter till dessa samt hur man kan använda blodprodukter i akuta situationer. Kursen ger även en fördjupning i hur olika typer av biologiska och rekombinanta koagulationsprodukter används och kan användas. Många av dessa akuta tillstånd finns i de flesta specialiteter och kursen syftar till att på ett evidensbaserat sätt förmedla denna kunskap.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen bygger på några få översiktsföreläsningar där sedan all undervisning är utifrån interaktiva patientfall. En halvdag ägnas åt laborativt arbete för att förstå koagulationsmekanismen. Studiebesök kommer att anordnas på Rigshospitalet i Köpenhamn som är världsledande på omhändertagande av svårt blödande traumapatienter. Examination kommer att ske i form av evidensbaserad granskning av en relevant medicinsk artikel som presenteras och diskuteras sista dagen. Metoden som används för granskning är den som är utarbetad av SBU. Mentometerutrustning används regelmässigt i undervisningen för att skapa diskussion och utvärdera i realtid.

Kringkostnader

Resa, logi, lunch och middag.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

Aktivt närvarande under hela kursen samt godkänd redovisning och examination sista kursdagen.

100% närvaro.

Kontaktperson

Peter Svensson, peter.svensson@med.lu.se
040-33 23 92

Kursansvarig

Peter Svensson, professor, överläkare,
Klinisk koagulationsforskning, Skånes universitetssjukhus, Malmö.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.