/
/
/

Högriskpatienter, hemodynamik och vätskebehandling i samband med kirurgi

  • Titel: Högriskpatienter, hemodynamik och vätskebehandling i samband med kirurgi
  • Startdatum: 2016-05-16
  • Slutdatum: 2016-05-19
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Anestesi och intensivvård, Kirurgi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 11.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Förståelse av hemodynamik och vätskestatus är essentiellt vid vård av kirurgiska patienter. Detta blir än mer aktuellt vid vård av högriskpatienter som står för 80 % av komplikationerna och har en betydande mortalitetsrisk.

Kursen syftar till att öka kunskapen kring fysiologi och praktisk tillämpning vid diagnostik och behandling av vätskerubbningar. Särskild tonvikt läggs vid behovet av kliniköverskridande samarbete kring identifiering och skapande av vårdkedja för högriskpatienter. Kursen vänder sig till blivande anestesiologer, kirurger och akutläkare.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 4, 6, 7
Anestesi och intensivvård delmål 1-4
Akutsjukvård delmål 1, 4, 6

Kursens mål

Efter kursen kommer deltagaren att ha:

Ökad förståelse för central hemodynamik samt patofysiologin kring vätskerubbningar vid olika kirurgiska tillstånd.
Kunskap om praktisk diagnostik och monitorering av dehydrering och hypovolemi. Förslag på olika behandlingsstrategier av dessa tillstånd.
Förmåga att tidigt identifiera högriskpatienter och kunskap om hur dessa patienter kan tas omhand under hela vårdförloppet.
Insikt om betydelsen av tvärprofessionellt samarbete.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar med interaktiva inslag kring grundläggande fysiologi samt hemodynamik, 8 timmar.

Föreläsningar/fallpresentationer kring pre-, per- och postoperativa förlopp, 8 timmar.

Föreläsningar/fallpresentationer kring högriskpatienter/tvärprofessionellt samarbete, 8 timmar.

Workshops/falldiskussioner med praktisk problemlösning, 8 timmar.

Föreläsarna är både kirurger och anestesiologer. Deltagarna delas in i mixade grupper så att tvärprofessionellt samarbete främjas.

Kringkostnader

Måltider, resa och logi.

Antal deltagare

24

Krav för godkänd kurs

Gruppvis utarbetande av perioperativ behandlingsplan tillämplig på hemortssjukhuset. 100% närvaro.

Kontaktperson

Patrizia Pierazzi Engvall, patrizia.pierazzi-engvall@sodersjukhuset.se
08-616 22 31

Kursansvarig

Christer Svensen, professor,
Södersjukhuset, verksamhetsområde Anestesi och intensivvård / Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.