/
/
/

Endokrina folksjukdomar: diabetes, tyreoidea och osteoporos

  • Titel: Endokrina folksjukdomar: diabetes, tyreoidea och osteoporos
  • Startdatum: 2016-01-25
  • Slutdatum: 2016-01-29
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Endokrinologi och diabetologi, Hematologi, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Medicinska njursjukdomar
  • Ort: Solna
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 20.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen kommer att ta upp kliniskt inriktade frågeställningar, nationella riktlinjer och aktuella forskningsfronter inom de tre stora endokrinologiska folksjukdomarna som är viktiga att uppmärksamma och ofta även utreda och behandla inom de medicinska specialiteterna som kursen riktar sig till. Kursen kommer även att ta upp behandling av endokrina folksjukdomar hos gravida kvinnor.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1, 2, 3–6, 7, 9, 12, 15, 19, 29

Kardiologi delmål 1, 2, 3, 15, 19, 20

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 2, 3, 15, 19, 20

Endokrinologi och diabetologi delmål 1–4, 6, 8, 10–12, 14, 15, 19, 20

Medicinska njursjukdomar delmål 1–4, 14, 15, 19, 20

Lungsjukdomar delmål 1–3, 15, 19, 20

Hematologi delmål 1–3, 15, 19, 20

Allmänmedicin delmål 1–5, 8, 13, 15, 19, 20

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att kunna uppmärksamma, utreda och behandla det vanligaste sjukdomtillstånden inom de tre stora endokrina folksjukdomar (diabetes mellitus, osteoporos och tyreoideasjukdomar).

Kursen kommer att ta upp kliniskt inriktade frågeställningar, nationella riktlinjer och aktuella forskningsfronter inom de 3 stora endokrinologiska folksjukdomarna som är viktiga att uppmärksamma och ofta även utreda och behandla inom de medicinska specialiteterna som kursen riktar sig till.

Kursens innehåll och upplägg

Föreläsningar, kliniskt baserade gruppseminarier med respektive specialitetsföreträdare, praktiska övningar. Fallbaserad diskussion med en specialist. Föreläsningar på förmiddagarna. På eftermiddagarna gruppaktiviteter. Falldiskussioner med en specialist, egna fallpresentationer, genomgång av fotstatus, tyreoidea palpation eller ultraljud av tyreoidea. 16 timmar för föreläsningar. 16 timmar för gruppaktiviteter (dietist, sjukgymnast, ögonläkare, radiojodbehandling, diabetessjuksköterska), falldiskussioner (med endokrinologer, allmän läkare och geriatriker). 4 timmar interaktiv diskussion och tentamen.

Kringkostnader

Kaffe, te, frukt, enkel lunch till deltagare.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

100% närvaro. Föreläsningar, seminarier, egna fallpresentationer, grupparbeten med gemensam redovisning och praktiska övningar i en liten grupp. Examination sker genom bildspel med kliniska frågor där deltagarna via mentometer får svara på multipel choicefrågor med gemensam genomgång.

Kontaktperson

Lena Ehrenstig,
lena.ehrenstig@ki.se, 08-5177 36 65

Kursansvarig

Kerstin Brismar, professor, överläkare,
Karolinska Institutet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.