/
/
/

Diagnostik och rehabilitering av rörelseapparatens smärttillstånd. Axel, nacke, thorax, ländrygg, bäcken och höft.

  • Titel: Diagnostik och rehabilitering av rörelseapparatens smärttillstånd. Axel, nacke, thorax, ländrygg, bäcken och höft.
  • Startdatum: 2016-03-07
  • Slutdatum: 2016-03-11
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Rehabiliteringsmedicin, Smärtlindring
  • Ort: Gävle
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 38.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Diagnostik och behandling av de vanligaste förekommande smärttillstånden och funktionsstörningarna, ur ett primärvårds- och rehabiliteringsperspektiv, inom de i kurstiteln angivna anatomiska kroppsområdena. Genomgång av relevant anatomi, biomekanik, diagnostik, ergonomi, sjukgymnastiska behandlings- och träningsmetoder, introduktion till akupunktur och KBT behandling samt relevant neurologi/diskbråcksdiagnostik, röntgen- och operationsindikationer. Differentialdiagnostiska utredningsöverväganden belyses. Den läkarspecifika handläggningen av smärtpatienter kommer att belysas, även med avseende på att försöka undvika längre sjukskrivningar och att få patienterna rehabiliterade och tillbaka i arbete så fort som möjligt. Stor vikt läggs på kursdeltagarnas praktiska kunskaper med träning under praktisk handledning av mycket erfarna kliniska lärare. Patientdemonstrationer, demonstrationsfilmer. Varje elev får som kursmaterial två gedigna läroböcker och två DVD filmer med de viktigaste diagnostik- och behandlingsmetoderna beskrivna, inklusive detaljerad skriftligt beskriven injektionsteknik.

Huvudlärare:
Dr Bernt Ersson: Leg läk, specialist i allmänmedicin, tidigare klinikchef rehabiliteringsklinik, högre examen i ortopedisk medicin tillika särskild manipulationsexamen (SFOM). Har sedan slutet av 80-talet hållit en mängd SK kurser i Socialstyrelsens och IPULS regi. Författare till de enda läroböcker i ortopedisk medicin skrivna av svensk författare (vilka används som kursmaterial på denna kurs). Forskat inom osteoporos och idrottsmedicin.

Kursassistenter:
Dr Eva Helde: Leg läk, specialist i allmänmedicin, Examen Karolinska institutets 30p kurs: Led- och muskelrelaterade funktionsproblem - OMT (motsvarar OMT steg 1+2).

Sjg Bengt Åke Kinnander; Leg sjukgymnast, norsk OMT examen (motsvarande OMT 2), godkänd som handledare i akupunkturkurser steg 1+2 av Svensk Akupunkturförening, mångårig lärarerfarenhet vid akupunkturkurser.

Gästföreläsare: Peter Sohlström: Leg psykolog och leg psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Rehabiliteringsmedicin delmål 1, 2, 5, 10
Allmänmedicin delmål 1, 2, 4 ,5, 10, 12, 19
Smärtlindring delmål 1, 6, 7, 8, 11

Kursens mål

Efter genomgången kurs kommer du som kursdeltagare att kunna utreda, diagnosticera, prioritera och under längre tid bedöma vårdbehov för patienter i alla åldrar med vanliga smärtproblem från rörelseapparaten. Du kommer att kunna bedöma vilka patienter som bör remitteras till röntgen, labutredningar och till andra aktörer inom smärtrehabilitering (t ex sjukgymnast, naprapat, psykolog etc), vilka patienter som bör remitteras till operation, vilka patienter som bör remitteras till rehabklinik, eller arbetsterapeut, liksom vilka kontakter som bör tas med Försäkringskassan i rehabiliteringsprocessen. Du kommer också bättre kunna utvärdera skadliga moment i olika yrken, samt bättre ha förmåga att utreda/behandla enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kursens innehåll och upplägg

Teoretiska moment varvas med praktiska ock kliniska moment. Kursen är mycket praktiskt inriktad. Deltagarna övar på varandra delvis avklädda i de olika momenten, vilket kursdeltagarna måste vara beredda på. Ungefärlig andel teoretiska moment 30%, praktiska delmoment 70%. De praktiska delmomenten innebär detaljerad även manuell diagnostisk undervisning och tips för behandling av axel- och nackbesvär, thorakala smärttillstånd, lumbala smärttillstånd, liksom smärttillstånd inom bäcken och höftleder.

Dag 1: Axel. Dag 2: Thorax. Dag 3: Nacke. Dag 4: Ländrygg-bäcken-höft. Dag 5: Repetition.

Under kursen medverkar tre lärare och finns således närvarande i kurslokalen hela tiden, samtliga dagar; Kursledaren (läkare), ytterligare en läkare samt en sjukgymnast. KBT-psykolog medvekar under del av en av kursdagarna.

Kringkostnader

Resor, logi, måltider.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

Godkänd skrivning (10 av 15 rätt), godkänt i praktiskt, muntligt förhör. 100% närvaro.

Kontaktperson

Bernt Ersson, bernt@shoedoc.se
0703-510 914

Kursansvarig

Bernt Ersson, legitimerad läkare
Bernt Ersson, Shoedoc AB.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.