/
/
/

Diabetes - en översikt från a till ö

  • Titel: Diabetes - en översikt från a till ö
  • Startdatum: 2016-03-14
  • Slutdatum: 2016-03-16
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Geriatrik, Internmedicin, Kardiologi
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 104.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen kommer genom gruppövningar, föreläsningar och studiebesök att ge dig god kännedom om och förmåga att självständigt diagnosticera och behandla diabetes utifrån nationella och internationella riktlinjer. En stor del av kursen bygger på interaktion mellan kursdeltagare och kursledning under gruppövningar och studiebesök/laborationer på kliniken.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Internmedicin delmål 1, 2-7, 9, 11
Kardiologi delmål 1, 2, 11
Geriatrik delmål 8, 10, 18
Allmänmedicin delmål 1, 2, 4-6

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att självständigt kunna diagnosticera, karakterisera, ställa upp behandlingsmål och behandla diabetes mellitus.

Kursens innehåll och upplägg

Katedrala föreläsningar, ca 30%, gruppövningar ca 50%, studiebesök ca 20%. Egenstudier via hemsida.

Kringkostnader

Reskostnad. Övernattning, frukost och kvällsmål.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Aktiv närvaro i gruppövningar. Godkänd skriftlig examination. 100% närvaro.

Kontaktperson

Magnus Löndahl, magnus.londahl@med.lu.se
046-172 235

Kursansvarig

Magnus Löndahl, överläkare, sektionschef, medicine doktor,
Lunds Universitet.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.