/
/
/

Demenssjukdomar - klassifikation, utredning och behandling

  • Titel: Demenssjukdomar - klassifikation, utredning och behandling
  • Startdatum: 2016-04-18
  • Slutdatum: 2016-04-21
  • Målgrupp: Allmänmedicin, Geriatrik, Neurologi, Psykiatri
  • Ort: Huddinge
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 18.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Demenssjukdomar ökar kraftigt i samhället. Det ställs redan idag och kommer i framtiden ställas mycket stora krav på sjukvården på grund av detta, inte minst inom primärvården. För allmänläkare och geriatriker liksom för läkare inom psykiatrin och neurologin innebär kunskap om demenssjukdomar att de på ett bra sätt kan ta sig an dessa patienter och ge dessa en professionell vård och behandling.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Geriatrik delmål 1, 2, 5, 8
Psykiatri delmål 7, 11
Neurologi delmål 3
Allmänmedicin delmål 8

Kursens mål

Genomföra en basal demensutredning på ett professionellt sätt. Identifiera de vanligaste demenssjukdomarna och inleda farmakologisk behandling där det är relevant. Känna till viktig lagstiftning. Identifiera och behandla beteendestörningar och psykiska symptom vid demenssjukdom.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen är upplagd så att demenssjukdomarnas epidemiologi, symptomatologi, patogenes, utredning och behandling genomgås grundligt. Videoinspelade fall liksom falldiskussioner i grupp ger praktiska exempel på de olika sjukdomarna och möjlighet att föra differentialdiagnostiska resonemang kring dessa. Praktisk genomgång av legala frågor ger inblick i ofta förekommande frågor kring demenssjukdomar.

Föreläsningar och reflekterande diskussion kommer att användas för att uppnå kursens samtliga mål. Seminarier och diskussioner kring autentiska fall används för att uppnå målen att behärska utredning och behandling.

Föreläsningar 24 timmar
Seminarier 8 timmar
Video/film 3 timmar

Kringkostnader

Resor, uppehälle och måltider.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

Godkänt deltagande i slutseminariet/redovisningar. 100% närvaro.

Kontaktperson

Anette Eidehall, anette.eidehall@ki.se
08-5858 54 08

Lars-Olof Wahlund, lars-olof.wahlund@ki.se
08-5858 54 19

Kursansvarig

Lars-Olof Wahlund, professor/överläkare,
Karolinska Institutet / Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.