Bröstkirurgi

  • Titel: Bröstkirurgi
  • Startdatum: 2016-03-09
  • Slutdatum: 2016-03-11
  • Målgrupp: Kirurgi, Klinisk patologi, Onkologi, Plastikkirurgi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 17.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen syftar till att lära ut diagnostik och kirurgisk behandling av benigna och maligna bröstsjukdomar. Videoinspelade operationer kommer att visas och diskuteras. Vi kommer också att belysa onkoplastikkirurgi för bröstkirurger, d.v.s. hur man kombinerar onkologisk kirurgi med god kosmetik i bröstet samt även föreläsa tumörbiologi och adjuvant behandling av bröstcancer. Kursen belyser det multidisciplinära samarbetet kring patienter med bröstcancer vilket också inkluderar cyto/patologi och bilddiagnostik inklusive mammografiscreening. Under kursen deltar specialister i ämnesområdet från olika delar av landet.
Andra frågor av betydelse är: Vad vill en bröstkirurg ha svar på från patologen och hur vill patologen att preparatet skall hanteras av kirurgen? Undervisningen sker i seminarieform där fall som deltagarna har med sig från sitt hemortssjukhus diskuteras multidisciplinärt. Examination kommer att ske genom "case"-diskussioner i grupp.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Kirurgi delmål 8
Plastikkirurgi delmål 1
Klinisk patologi delmål 1
Onkologi delmål 5

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att ha kunskap om vårdkedjan och handläggningen av patienter med benigna och maligna bröstsjukdomar. I detta ingår primärutredning med god tillgänglighet för patienter, kunskap kring vilka patienter som skall primäropereras och vilka som kan vara i behov av adjuvant/neoadjuvant behandling, indikationer för val av kirurgisk behandling, kunskap kring axillkirurgi, sentinel node teknik, kunskap och tips kring hur onkologisk behandling och plastikkirurgisk teknik kan kombineras för att uppnå ett för patienten optimalt resultat.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen startar med en självutvärderingstest (15 min) där deltagarnas bakgrundskunskaper testas. Allt som testet omfattar belyses under kursen. De föreläsningar som hålls på har en stark målsättning att vara interaktiva och kursledningen medverkar under samtliga moment under hela kursen för att kunna observera kursdeltagarnas behov och moderera diskussioner vb. Eftermiddagarna avslutas (4 tim) ägnas åt deltagarnas egna fall som diskuteras i mindre grupper där två specialister från olika discipliner eller lärosäten deltar. Dag 2 och 3 startar med reflexion fr gårdagen (15 min x 2). Examinationen dag 3 (1.5 tim) utförs med ett patientfall som successivt gås igenom med feedback och där kursdeltagarna resonerar sig fram till utredning och behandlingsförslag.

Kringkostnader

Resa, logi och måltider.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

100% deltagande under kursen samt presentation av medtaget eget fall. Godkänd examination.

Kontaktperson

Viveca Åberg, viveca.aberg@ki.se
070-734 41 92

Kursansvarig

Jan Frisell, professor och Kerstin Sandelin, professor,
Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna / Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.