/
/
/

Basal kurs i akut pediatrik

 • Titel: Basal kurs i akut pediatrik
 • Startdatum: 2016-05-09
 • Slutdatum: 2016-05-13
 • Målgrupp: Barn- och ungdomsmedicin
 • Ort: Huddinge
 • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
 • Kursnummer: 80.1.16
 • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursens tyngdpunkt är det akut sjuka barnet med fokus på handläggning av akuta situationer, t.ex. cirkulations- och andningssvikt, HLR, akut neurologi, njursvikt, akut buk, intoxikationer, metabola/endokrina rubbningar, infektioner, drunkning, akuta röntgenundersökningar och akut handläggning av suspekt sexuellt övergrepp/”battered child”.

Undervisningen sker genom diskussioner, seminarier, föreläsningar och praktiska övningar. Deltagarna förväntas ta med ”egna fall”. Kursledare är Henrik Overödder, specialistläkare vid akut/allmän pediatrik samt med dr Karl-Johan Lidefelt, tidigare ansvarig för akutverksamheten vid Sachsska Barnsjukhuset. Dessa båda enheter betjänar drygt 200.000 barns behov av akut barnsjukvård i södra Storstockholm.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Barn- och ungdomsmedicin delmål 1, 2, 4, 5-11

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att ha erhållit kompetens och verktyg för att korrekt och säkert handlägga akut sjuka barn på akutmottagningen. Du kommer att kunna handlägga en mängd olika akuta situationer hos barn, såsom cirkulations- och andningssvikt, HLR, akut neurologi, njursvikt, akut buk, intoxikationer, metabola/endokrina rubbningar, infektioner, akuta hudsjukdomar, drunkning och akut handläggning av suspekt sexuellt övergrepp/”battered child”. Den vårdpersonalen du samarbetar med i ditt arbete på barnakuten blir trygg om de får arbeta med en läkare som är väl förberedd på de utmaningar som dyker upp på en barnmedicinsk akutmottagning.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen bygger på fallbaserad inlärning med följande innehåll:

 • Föreläsningar (samtliga angivna kursmål): dessa bygger på verkliga patientfall som sedan kopplas till utredning och behandling av respektive fall. Föreläsarna är alla kliniskt aktiva och spetskompetenta inom det område som avhandlas. (24 föreläsningspass á 45 minuter).
 • Seminarier (samtliga angivna kursmål): redovisning av självupplevt fall i grupper under handledning av erfaren kliniker (2 x 45 minuter). Seminarium om 6 v gammalt svårt sjukt barn (kursmål 2, 6, 9, 11) i smågrupper samt i helgrupp under handledning av barnendokrinolog, akutpediatriker och barnkardiolog (2 x 45 min).
 • Hands-on-övningar (kursmål 2): praktisk simulerad träning i handläggning av akut sjukt barn. Fyra fallstationer med träning av ledarskap och handläggning av svårt sjukt barn på akutrummet, samt två stationer där vi övar på att hantera luftvägsproblem samt intraosseös nålsättning och blåspunktion. (4 x 45 minuter).

Kringkostnader

Kostnad för resa, logi och måltider tillkommer.

Antal deltagare

27

Krav för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs närvaro på samtliga moment, godkänd skriftlig examination, godkänd fallpresentation, aktiv närvaro under övriga seminarier samt godkänd handläggning av svårt sjukt barn under Hands-on-övningarna.

100% närvaro.

Kontaktperson

Anita Sandström, anita.sandstrom@karolinska.se
08-5858 7398

Kursansvarig

Henrik Overödder, specialistläkare i barnmedicin,
Akutpediatriksektionen, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge / Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC).

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.