Barnortopedi

  • Titel: Barnortopedi
  • Startdatum: 2016-03-21
  • Slutdatum: 2016-03-24
  • Målgrupp: Ortopedi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 52.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Symtom från rörelseapparaten är en vanlig orsak till att barn och ungdomar söker sjukvård. Kursen skall ge ST-läkaren grundläggande kunskaper och färdigheter inom området barnortopedi för att kunna handlägga dessa barn vilket är nödvändigt för att bli specialist i ortopedi.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Ortopedi delmål 5

Kursens mål

Efter genomförd kurs kommer du som kursdeltagare att ha ökad kunskap om handläggning av rörelseorganens skador, sjukdomar och smärttillstånd hos barn.

Kursens innehåll och upplägg

Deltagarna kommer efter kursen genom föreläsningar och praktiska moment att ha kunskap om:

Barnets normala utveckling och dess implikationer för ortopediska skador och sjukdomar - 2 timmar
Undersökningsteknik av barn - 2 timmar (varav en timme praktiskt moment)
Vanliga frakturer hos barn och dess behandling - 8 timmar (varav 4 timmar praktiskt moment)
Akuta knäskador - 2 timme
Höftledsinstabilitet och höftledsluxation hos barn - 2 timmar
Andra tillstånd i barnhöften (höftfyseolys, Mb Perthes, coxitis simplex) - 3 timmar
Barnmisshandel - 1 timme
Infektioner i skelett och led hos barn - 1 timme
Kongenitala missbildningar - 2 timme
Deformitetskirurgi - 1 timme
Neurologiska tillstånd och sjukdomar hos barn - 3 timmar
Gånganalys - 1 timme
Skolios hos barn 2 timmar
Examination - 1 timme (I form av multiple choice-frågor)

Kringkostnader

Måltider, resa och logi.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

Minst 60% rätt på ett examensprov med multiple choice-frågor.100 % närvaro.

Kontaktperson

Johan von Heideken, johan.von.heideken@ki.se
070-002 16 01

Kursansvarig

Johan von Heideken, medicine doktor, specialistläkare,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Sektionen för barnortopedi / Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.