/
/
/

Allergologi för barn och vuxna

  • Titel: Allergologi för barn och vuxna
  • Startdatum: 2016-10-17
  • Slutdatum: 2016-10-20
  • Målgrupp: Allergologi, Allmänmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- och ungdomsmedicin, Lungsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar
  • Ort: Lund
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 10.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Kursen avser att ge en grundläggande översikt över allergologi inom barn samt vuxenmedicin. Målsättningen är att ge en grundläggande patofysiologisk förståelse av allergologi som en systemisk sjukdom med olika organmanifestationer. Speciell tonvikt lägges på klinisk tillämpning av basala kunskaper framförallt fördelningen och samarbete mellan primär och sekundärvård. Det kommer att ges både teoretisk samt praktisk utbildning i olika diagnostiska och behandlingsmässiga tekniker.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Öron-, näs- och halssjukdomar delmål 1, 2, 4, 6 ,8
Lungsjukdomar delmål 2-5
Allergologi delmål 4-11
Barn- och ungdomsmedicin delmål 2, 4
Barn- och ungdomsallergologi delmål 2, 5-12
Allmänmedicin delmål 2-6

Kursens mål

Kursen avser att ge en grundläggande översikt över allergologi inom barn samt vuxenmedicin. Målsättningen är att ge en grundläggande patofysiologisk förståelse av allergologi som en systemisk sjukdom med olika organmanifestationer. Speciell tonvikt lägges på klinisk tillämpning av basala kunskaper framförallt fördelningen och samarbete mellan primär och sekundärvård. Det kommer att ges både teoretisk samt praktisk utbildning i olika diagnostiska och behandlingsmässiga tekniker. Specifika områden som kommer att beröras är anafylaxi, luftvägsallergi, födoämne- samt läkemedelsallergi, yrkes samt hudallergologi.

Genomgående i kursen kommer de olika områdena belysas utifrån perspektivet (Barn, ungdom, vuxen) samt vårdnivå (Primärvård, specialistvård).

Kursens innehåll och upplägg

Genom föreläsningar kommer den grundläggande patofysiologin inom allergologin att beskrivas liksom symtomatologi, diagnostiska metoder, utredningsgång, behandlingsmöjligheter av den allergiska sjukdomen. Kunniga personer inom olika organspecialiteter kommer att föreläsa vilket kommer att ge en bredd av sjukdomspanoramat. Det senaste inom allergiforskning kommer även att belysas. Patientfall med diskussioner och gruppövningar kommer att genomföras så att ett aktivt deltagande stimuleras. Praktiska moment av undersökningsdiagnostik kommer att genomföras, såsom gruppövningar samt ”hands on” av sjukdomsmonitorering /undersökningstekniker (SPT, Spirometri, NO, rhinomanometri mm).

Kringkostnader

Resa, logi och mat.

Antal deltagare

35

Krav för godkänd kurs

100% närvaro, aktivt deltagande, patientfallsredovisning.

Kontaktperson

Marianne Person, marianne.person@med.lu.se
046-17 56 08

Kursansvarig

Cecilia Ahlström Emanuelsson, medicine doktor, PhD,
AKC.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.