/
/
/

Akutsjukvård i glesbygd

  • Titel: Akutsjukvård i glesbygd
  • Startdatum: 2016-03-14
  • Slutdatum: 2016-03-18
  • Målgrupp: Allmänmedicin
  • Ort: Hemavan
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för vårens kurser är 1 oktober 2015
  • Kursnummer: 105.2.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

När man arbetar i glesbygd med lång väg till närmsta sjukhus, är patientflödet helt oselekterat. Vanliga allmänläkarpatienter med diabetes och hypertoni, blandas med akuta hjärtinfarkter och patienter med brutna armar och ben. Kursen fokuserar på den akuta handläggningen av dels potentiellt livshotande tillstånd, dels på hantering av frakturer och andra skador som i många fall kan behandlas färdigt av oss allmänläkare, om vi har rätt utrustning och kompetens. Kursen förväntas ge ökad trygghet i omhändertagandet av skadefall samt akut svårt sjuka patienter och passar därigenom alla läkare som vill bli "riktiga doktorer". Vi ger även en inblick i hur ny patientnära och distansöverbryggande teknik kan underlätta arbetet.

Turordning

Omvänd turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Allmänmedicin delmål 1, 4, 5

Kursens mål

Övergripande mål:
Kursen förväntas ge deltagaren ökad kompetens i identifiering och behandling av svårt sjuka patienter samt patienter som drabbats av olika typer av skador. Kursen fokuserar på hur arbetet bäst genomförs på en helt vanlig primärvårdsmottagning. Kursen förväntas också ge ökad insikt i möjligheterna med att, med hjälp av ny patientnära och distansöverbyggande teknik, förbättra möjligheterna till adekvat diagnostik och behandling. Vi visar också på nyttan och nödvändigheten av färdighetsträning och teamarbete, för att känna trygghet i arbetet med svårt akut sjuka patienter.

För deltagaren:
Deltagaren förväntas öka sin praktiska och teoretiska kunskap om svårt sjuka och skadedrabbade patienter samt få insikt i hur avstånd till sjukhus kan påverka handläggning av patienten.

För verksamheten:
Genom kompetensökning av sina medarbetare klarar verksamheten bättre av omhändertagande av den högt prioriterade patientgruppen med svåra livshotande sjukdomstillstånd.

För patienten och samhället:
Tidigt insatt behandling kan i många fall ha gynnsam påverkan på både dödlighet och sjuklighet i dessa patientgrupper.

Kursens innehåll och upplägg

Programpunkter
Föreläsningarna genomförs med hjälp av autentiska patientfall, föreläsningar av kursledare samt inbjudna organspecialister samt praktiska övningar på avancerade simulatordockor.

Kursledare:
Peter Berggren, distriktsläkare Storumans sjukstuga
Norbeth Hansson, distriktsläkare Tärnaby sjukstuga

Måndag (Kursledare samt anestesiolog Magnus Hultin)
10-11 Samling, registrering, fika
11-12 Presentation av kursen, kursupplägg, föreläsare och deltagare
12-13 Lunch
13-14 Glesbygd? Glesbygdsmedicin?? Betraktelse över livet som glesbygdsdoktor. Internationell utblick.
14-17 Andningsbesvär. Handläggning av akut andningspåverkan. ABCDE-principen.

Tisdag (Kursledare samt kardiolog Anette Sandström Lycksele lasarett samt AHL-R-instruktör)
8-11 Hjärtbesvär. Akut omhändertagande vid bröstsmärta, hjärtarytmier och hjärtstopp
11-14 Lunch, fri aktivitet
14-19 Fortsättning hjärtat inkl. praktiska övningar, hjärta samt andningspåverkan.

Onsdag (Kursledare samt kirurg Maria Örnberg Lycksele lasarett)
8-11 Skadefall, akut handläggning och behandling frakturer, luxatione, distorsioner samt sårskador. Akut handläggande vid handskador
11-14 Lunch, fri aktivitet
14-19 Fortsättning skadefall samt praktiska övningar gipsteknik, utprovning ortoser m.m.

Torsdag (Kursledare)
8-11 Fortsättning akut kirurgi, distansöverbryggande teknik. Patientnära lab, telemedicin, röntgen i primärvård
11-14 Lunch, fri aktivitet
14-19 Fjällräddning, studiebesök Tärnaby sjukstuga

Fredag (Kursledare)
8-11 Köldskador
11-12 Sammanfattning och utvärdering

Kringkostnader

Resa till och från Hemavan bekostas av deltagaren.

Antal deltagare

22

Krav för godkänd kurs

Inget diagnostiskt prov. Ingen specifik kunskapskontroll förekommer, men arbetet utvärderas fortlöpande i diskussionsform efter varje avslutat moment. 100% närvaro.

Kontaktperson

Peter Berggren, peter.berggren@vll.se
070-347 34 20

Kursansvarig

Peter Berggren, Distriktsläkare och specialist allmänmedicin Storumans Sjukstuga, verksamhetschef,
Glesbygdsmedicinskt centrum.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.