/
/
/

Akutmedicin och medicinsk intensivvård

  • Titel: Akutmedicin och medicinsk intensivvård
  • Startdatum: 2016-11-14
  • Slutdatum: 2016-11-18
  • Målgrupp: Akutsjukvård, Allergologi, Anestesi och intensivvård, Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Infektionsmedicin, Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi och hepatologi, Neurologi, Reumatologi
  • Ort: Stockholm
  • Ansökan: Sista ansökningsdag för höstens kurser är 1 maj 2016
  • Kursnummer: 29.1.16
  • Kursmöte:

Sammanfattning av kursen och dess syfte

Många akutmedicinska sjukdomar är livshotande och kräver ett snabbt och korrekt omhändertagande. Föreläsningar, seminarier och praktiska övningar täcker de flesta problemställningar och integrerar medicinsk akutsjukvård och medicinsk intensivvård. När man gått kursen bör man kunna handlägga alla typer av akutmedicinska patienter och ha kunskap om vad intensivvård kan erbjuda.

Turordning

Rak turordning.

Delmål angivna av kursgivare (enligt SOSFS 2008:17)

Anestesi och intensivvård delmål 6, 9
Internmedicin delmål 1, 2, 4, 5, 7
Kardiologi delmål 1, 2, 4, 5, 7
Medicinsk gastroenterologi och hepatologi delmål 1, 2
Endokrinologi och diabetologi delmål 1, 2
Lungsjukdomar delmål 1, 2
Hematologi delmål 1, 2
Allergologi delmål 1, 2, 5
Geriatrik delmål 4, 8
Neurologi delmål 1, 7
Infektionsmedicin delmål 10, 11
Reumatologi delmål 11
Akutsjukvård delmål 2, 4, 5

Kursens mål

Efter genomgången kurs kommer du att kunna handlägga de flesta akutmedicinska tillstånd både teoretiskt och praktiskt samt ha vetskap och delvis kunna handlägga patienter som kräver medicinsk intensivvård eller intermediärvård. De områden som berörs är akut kardiologi, akut neurologi, akut infektion, akut allergologi, akut gastro- och hepatologi, akuta lungsjukdomar, akuta endokrina tillstånd, akuta förgiftningar, akuta trombemoliska samt neurologiska tillstånd.

Kursens innehåll och upplägg

23 lektionstimmar i form av föreläsningar, 11 timmar med seminarier, 4 timmar demonstration/hands-on, studiebesök relaterat till kursen 3 timmar.

Kringkostnader

Resa till kursorten, boende på kursorten, måltider.

Antal deltagare

30

Krav för godkänd kurs

100% närvaro och aktivt deltagande i seminarier.

Kontaktperson

Marianne Almgren, kurssekreterare, marianne.almgren@sodersjukhuset.se, 08-616 35 88

Kursansvarig

Sune Forsberg, överläkare, filosofie doktor

Per Nordberg, specialistläkare, filosofie doktor, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

 

Kontakt

Socialstyrelsen

Charlotte Amilon
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Om du har frågor om enskilda kurser, kontakta kursgivaren.