/
/

SK-kurser 2016

Här nedanför finns de SK-kurser erbjöds under 2016. Antagningen till SK-kurserna är central och sköts av Socialstyrelsen.


Titel Startdatum Slutdatum
Akut barn- och ungdomspsykiatri 2016-02-01 2016-04-22
Akut endokrinologi 2016-09-26 2016-09-30
Akut geriatrik 2016-09-14 2016-09-16
Akut internmedicin HT 2016-10-10 2016-10-14
Akut internmedicin VT 2016-03-14 2016-03-18
Akut och kronisk leversjukdom 2016-09-26 2016-09-30
Akuta förgiftningar och metabola syndrom 2016-11-21 2016-11-25
Akutmedicin och medicinsk intensivvård 2016-11-14 2016-11-18
Akutpsykiatri Göteborg 2016-10-12 2016-12-09
Akutpsykiatri Stockholm 2016-04-27 2016-06-24
Akutsjukvård för blivande akutläkare 2016-05-23 2016-05-27
Akutsjukvård i glesbygd 2016-03-14 2016-03-18
Allergologi för barn och vuxna 2016-10-17 2016-10-20
Allmänmedicin - Praktisk tillämpning och arbetssätt 2016-11-07 2016-11-09
Allmänmedicin HT 2016-09-05 2016-09-07
Allmänmedicin VT 2016-04-18 2016-04-20
Antitrombotisk läkemedelsbehandling 2016-05-23 2016-05-27
Arteriell och venös tromboembolism. Klinik, diagnostik och behandling 2016-02-15 2016-02-19
Artros och endoproteskirurgi 2016-11-14 2016-11-17
Arytmier - utredning och behandling av bradykardier och takykardier 2016-10-03 2016-10-07
Barn- och ungdomsallergologi 2016-03-14 2016-03-18
Barn- och ungdomsneurologi och habilitering 2016-10-17 2016-10-21
Barn som far illa - att upptäcka och agera 2016-10-17 2016-10-21
Barnendokrinologi 2016-04-18 2016-04-22
Barnkardiologi 2016-03-14 2016-03-18
Barnortopedi 2016-03-21 2016-03-24
Basal kurs i akut pediatrik 2016-05-09 2016-05-13
Beroendelära Stockholm 2016-02-15 2016-04-20
Bröstkirurgi 2016-03-09 2016-03-11
Cancer hos barn och unga 2016-11-07 2016-11-11
Cerebrovaskulära sjukdomar 2016-03-07 2016-03-11
Demenssjukdomar - klassifikation, utredning och behandling 2016-04-18 2016-04-21
Demenssjukdomar och äldrepsykiatri 2016-10-10 2016-10-14
Diabetes - en översikt från a till ö 2016-03-14 2016-03-16
Diagnostik och rehabilitering av rörelseapparatens smärttillstånd. Axel, nacke, thorax, ländrygg, bäcken och höft. 2016-03-07 2016-03-11
Dialysbehandling 2016-10-03 2016-10-07
Effektiv och säker läkemedelsbehandling 2016-10-10 2016-10-14
Endokrina folksjukdomar: diabetes, tyreoidea och osteoporos 2016-01-25 2016-01-29
Epilepsi hos barn och vuxna 2016-09-19 2016-09-23
Evidensbaserad Medicin 2016-04-25 2016-04-29
Familjeplanering och abort 2016-02-15 2016-02-18
Gastrointestinal radiologi 2016-03-14 2016-03-17
Geriatrisk farmakoterapi 2016-04-25 2016-04-29
Gerontologi - det "normala" åldrandet 2016-03-14 2016-03-17
Grundläggande immunologi och immunologiska sjukdomsmekanismer för blivande reumatologer 2016-04-18 2016-04-22
Högriskpatienter, hemodynamik och vätskebehandling i samband med kirurgi 2016-05-16 2016-05-19
Infektioner hos immunsupprimerade 2016-09-26 2016-09-29
Intensivvård av extremt underburna barn 2016-01-11 2016-01-15
Katastrofmedicin 2016-02-02 2016-02-03
Klaffel, aortasjukdom, GUCH-teori och hjärtauskultation 2016-10-24 2016-10-28
Klinisk tropikmedicin 2016-04-04 2016-04-09
Koagulation för kliniska kemister 2016-05-09 2016-05-11
Koagulationssjukdomar 2016-11-14 2016-11-18
Kolorektal kirurgi 2016-10-24 2016-10-28
Komplicerad graviditet och förlossning inklusive fosterasfyxi 2016-10-03 2016-10-06
Kritisk läkemedelsvärdering 2016-10-03 2016-10-07
Lungcancer 2016-01-18 2016-01-22
Lungfunktionsundersökningar 2016-02-08 2016-02-11
Långvarig smärta - orsaker, behandlingsmöjligheter och rehabilitering. 2016-04-18 2016-04-21
Medicinsk behandling av bröstcancer - behandlingsprinciper baserade på tumörbiologisk kunskap 2016-11-07 2016-11-12
Medicinskt ledarskap. Grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. 2016-10-10 2016-11-18
Mellanörats sjukdomar och grundläggande audiologi 2016-05-09 2016-05-12
Multipel skleros och andra inflammatoriska sjukdomar i CNS 2016-04-25 2016-04-29
Nervsjukdomar och -skador inom hand och arm 2016-10-17 2016-10-21
Neuromuskulära sjukdomar 2016-11-07 2016-11-11
Neuroradiologi 2016-02-08 2016-02-12
Njursjukdomar HT 2016-12-05 2016-12-09
Njursjukdomar VT 2016-03-07 2016-03-11
Palliativ vård i livets slutskede. Grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. 2016-02-22 2016-03-17
Parkinsons sjukdom och rörelserubbningar 2016-09-05 2016-09-09
Patientsäkerhet – att leda för säker vård med patienten i fokus 2016-02-01 2016-03-14
Pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition 2016-05-09 2016-05-13
Pediatrisk Nefrologi 2016-11-07 2016-11-10
Pediatriska infektioner 2016-11-14 2016-11-18
Psykiatrisk diagnostik Uppsala 2016-08-26 2016-10-31
Psykiatrisk juridik 2016-01-16 2016-05-01
Psykofarmakologi Helsingborg 2016-02-08 2016-04-15
Psykossjukdomar Göteborg 2016-10-27 2016-12-30
Rekonstruktiv plastikkirurgi och missbildningar (Nordisk Kurs I) 2016-01-25 2016-01-29
Reumatologisk farmakoterapi 2016-09-05 2016-09-09
Ryggsjukdomar. Biomekanik, kirurgisk och icke-kirurgisk behandling, patologi 2016-03-14 2016-03-18
Sepsis på akuten och IVA 2016-11-07 2016-11-11
Sjukskrivning av smärtpatient i praktiken. En webbaserad kurs. 2016-11-07 2016-12-02
Skandinavisk kurs i intrakraniella och intraspinala tumörer 2016-03-13 2016-03-18
Suicidologi Stockholm 2016-09-05 2016-12-09
Svensk hälso- och sjukvård – igår, idag och imorgon 2016-03-16 2016-03-18
Sviktande vitalfunktioner i primärvården - att handlägga den oväntat svårt sjuke på VC 2016-10-20 2016-10-21
Sväljningssvårigheter – en resa genom munhåla, svalg och esofagus 2016-11-14 2016-11-18
Teknik, fysik och strålskydd inom bild- och funktionsmedicin 2016-09-26 2016-09-30
Thoraxanestesi och thoraxintensivvård 2016-02-01 2016-02-05
Thoraxradiologi 2016-10-17 2016-10-21
Tuberkulos 2016-03-14 2016-03-18
Uroradiologi 2016-11-14 2016-11-18
Urotelial cancer i övre och nedre urinvägar 2016-02-09 2016-02-12
Verksamhetsstyrning och evidensbaserat kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdens organisation 2016-04-04 2016-04-05
Ätstörningar Lund 2016-03-09 2016-05-13
Öron-, näs- och halssjukdomar 2016-04-06 2016-04-08
Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi 2016-10-03 2016-10-07
Översiktskurs i hematologi 2016-03-07 2016-03-11
Översiktskurs i kardiologi 2016-01-25 2016-01-29
Översiktskurs i kardiologi för blivande specialister i allmän internmedicin 2016-10-10 2016-10-14
Övre gastrointestinal kirurgi 2016-10-03 2016-10-07

Sök och avgränsa

Kontakt

Charlotte Amilon 
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09