/
/

Restplatser på SK-kurser

På den här sidan kan du se vilka SK-kurser som det finns restplatser till under våren 2016. Du hittar också information om hur du gör för att anmäla dig.

I början av juni räknar vi med att kunna publicera listan över de kurser hösten 2016 som man kan efteranmäla sig till.

Observera att det bara är de kurser som listas här som du kan efteranmäla dig till. Övriga kurser är fullbokade.

Restplatser våren 2016

Så här anmäler du dig

För att anmäla dig till en restplats skickar du in en efteranmälan till Socialstyrelsen per post på nedanstående blankett. En verksamhetschef eller handledare ska tillstyrka din anmälan.

Efteranmälan till SK-kurs 

Observera att du bara kan använda blanketten för anmälningar till rest- och reservplatser.

Socialstyrelsen tilldelar platser

Socialstyrelsen fattar beslut om vem som tilldelas en plats respektive en köplats. Sedan skickar vi ut besked till var och en som söker.

Reservlista för den som inte får en plats

Den som har fått en köplats kontaktas av respektive kurssekreterare i turordning när ytterligare platser blir lediga.

Kontakt

Charlotte Amilon 
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Mer hos oss

SK-kurser 2016