/
/

Restplatser på SK-kurser

På den här sidan ser du vilka SK-kurser det finns restplatser till under hösten 2016. Du hittar också information om hur du gör för att efteranmäla dig.

Observera att det bara är de kurser som listas här som du kan efteranmäla dig till. Övriga kurser är fullbokade. Listan kan komma att uppdateras.

Så här anmäler du dig

Klicka på respektive kurstitel i listan nedan. Titlarna är länkar som leder till kurssidorna i Socialstyrelsens nya utbildningsportal. Om du redan har ett konto i den nya utbildningsportalen loggar du in på det kontot. I annat fall måste du skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du klicka på knappen ”Ansök” längst ned på kurssidan för respektive kurs, fylla i eller uppdatera dina uppgifter och ansöka.

Kurser med restplatser hösten 2016:

Barn som far illa - att upptäcka och agera

Dialysbehandling

Kolorektal kirurgi

Komplicerad graviditet och förlossning inklusive fosterasfyxi

Medicinsk behandling av bröstcancer – behandlingsprinciper baserade på tumörbiologisk kunskap

Palliativ vård i livets slutskede

Sväljningssvårigheter – en resa genom munhåla, svalg och esofagus

Öron-, näs- och halssjukdomar

Övre gastrointestinal kirurgi

Socialstyrelsen tilldelar platser

Socialstyrelsen kontrollerar att den sökande är behörig och att ansökan är komplett. Sedan skickar kursgivaren ut besked till var och en som sökt.

Reservlista för den som inte får en plats

De som har fått en köplats kontaktas av respektive kurssekreterare i tur och ordning när ytterligare platser blir lediga.

Kontakt

Charlotte Amilon 
075-247 36 43

Tobias Lindquist
075-247 32 09

Mer hos oss

SK-kurser 2016