/
/

Kursgivarens redovisning

Efter genomförd SK-kurs ska kursgivaren redovisa den till Socialstyrelsen.

Redovisningen ska innehålla ifyllda blanketter för

Om du har problem med att öppna eller spara dokumenten ovan, testa i en annan webbläsare.

Signera och skicka in dokumenten

Kursledaren ska signera dokumenten och skicka in dem i pappersform till Socialstyrelsen. Kursledaren ska också mejla den sammanställda kursutvärderingen till SK-kurser@socialstyrelsen.se.

Om kursen hålls genom en fakultet skickar kursledaren pappersdokumenten dit, och fakulteten ansvarar för att skicka dem vidare till Socialstyrelsen.

Senast fyra veckor efter avslutad kurs

Dokumenten ska vara Socialstyrelsen tillhanda inom fyra veckor efter att kursen är genomförd. Först när Socialstyrelsen har fått in komplett redovisning och godkänt den går det bra att fakturera.

Skicka ifyllda blanketter (och eventuell faktura) till

Socialstyrelsen
Avdelningen Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård
Enheten Högspecialiserad vård
106 30 Stockholm.