/
/

Hjärt- och kärlsjukdomar

Här hittar du nyheter och publicerat material från Socialstyrelsen om hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel arytmier, hjärtsvikt och stroke.

Kontakt

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård
Karin Palm
075-247 36 54

Nationella riktlinjer för strokesjukvård
Anna Lord
075-247 41 12