/
/

Hjärt- och kärlsjukdomar

Här hittar du nyheter och publicerat material från Socialstyrelsen om hjärt- och kärlsjukdomar, till exempel arytmier, hjärtsvikt och stroke.

Kontakt

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Mina Abbasi

075-247 35 35

Nationella riktlinjer för strokesjukvård

Anna Lord

075-247 41 12