/
/

Nationella screeningprogram – rekommendationer

Här kan du söka bland Socialstyrelsens rekommendationer om nationell screening utifrån screeningprogram och befolkningsgrupp. Rekommendationerna utgår från Socialstyrelsens modell för att bedöma screeningprogram. Syftet med rekommendationerna är att nå en nationell samordning om screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.


Sök och avgränsa

Kontakt

Anna Mattsson
075-247 30 46