/
/

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Remissversioner

  • Demens
    Slutlig version klar hösten 2017.

Pågående riktlinjeprojekt

Publicerat om detta ämne