Utvärdering av följsamheten till nationella riktlinjer

Vi utvärderar kvaliteten i vården och omsorgen, bland annat med utgångspunkt i rekommendationerna i våra nationella riktlinjer. Utvärderingarna riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer och ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten som behöver förbättras.

De områden som har utvärderats är:

De utvärderingar som pågår är:

  • Stroke (klar våren 2018)
  • Ångest och depression (klar våren 2019)
  • Endometrios, epilepsi och psoriasis (klara våren 2019)  

Så tar vi fram utvärderingarna

Utgångspunkten för utvärderingarna är de indikatorer som tagits fram i samband med riktlinjearbetet och, om sådana finns, målnivåer. Utvärderingarna kan även belysa andra aspekter av kvalitén i vården och omsorgen.

Resultaten presenteras i två rapporter. Den ena innehåller sammanfattning med förbättringsområden och den andra ett fullständigt underlag samt beskrivning av metoder och samtliga indikatorer. Indikatorerna finns även i vårt indikatorbibliotek.

Så kan vi hjälpa er bli bättre

För att utvärderingarna ska komma till större nytta kommer vi gärna till er och presenterar uppgifter om ert landsting, region eller kommun. Kontakta oss gärna om ni vill anordna ett seminarium eller liknande.