Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

De nationella riktlinjerna för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd är nu publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och stöd av personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd – Stöd för styrning och ledning – Remissversion. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

 

Kontakt

Sofia von Malortie
075-247 31 65

Kunskapsunderlag
Ellinor Cronqvist
075-247 49 13

Kunskapsunderlag
Lina Keller
075-247 42 88

Indikatorer
Gunilla Ringbäck
075-247 36 69

Mer hos oss

Psykisk ohälsa