Perspektiv i riktlinjerna

Här presenterar vi olika perspektiv i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det kan till exempel handla om grupper som vi särskilt vill uppmärksamma, såsom äldre personer med svår samsjuklighet och skörhet. Det kan också vara områden som vi arbetar med att utveckla eller belysa i riktlinjerna.

Kontakt

Mattias Fredricson
075-247 32 23