Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi

Nu är de nationella riktlinjerna för vård vid epilepsi publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med epilepsi.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi – Stöd för styrning och ledning – Remissversion. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

  • Riktlinjerna publicerades i en remissversion den 15 mars och rekommendationerna blir gällande från och med detta datum. Du har möjlighet att lämna synpunkter fram till och med den 31 maj 2018 via mejl: nr-epilepsi@socialstyrelsen.se.
  • Sök i rekommendationerna
  • Den slutliga versionen kommer att publiceras under våren 2019.
  • Uppföljning av riktlinjerna

    Under 2018 genomför Socialstyrelsen en utvärdering, som kommer att publiceras under 2019. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna
Anna Lord
075-247 41 12

Kunskapsunderlag
Lena Jönsson
075-247 32 53
Petra Ekerot
075-247 34 93

Målnivåer och utvärderingar
Anders Bengtsson
075-247 32 60