Nationella riktlinjer för vård vid endometrios

Nu är de nationella riktlinjerna för endometrios publicerade i en remissversion. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård av personer med endometrios.

Ladda ner eller beställ rapporten Nationella riktlinjer för vård vid endometrios – Stöd för styrning och ledning – Remissversion. Rapporten fokuserar på de rekommendationer i riktlinjerna som bedöms vara särskilt viktiga ur ett styr- och ledningsperspektiv.

Uppföljning av riktlinjerna

Under 2018 genomför Socialstyrelsen en utvärdering, som kommer att publiceras under 2019. Socialstyrelsen kommer även att utreda förutsättningarna för att ta fram målnivåer inom området.

Kontakt

Övergripande frågor om riktlinjerna
Elisabeth Eidem
075-247 41 21

Kunskapsunderlag
Alexandra Karlén
075-247 43 57

Ellinor Cronqvist
075-247 49 13

Indikatorer, målnivåer och utvärdering
Anna Granath
075-247 31 74