Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Bevakning och uppdatering

Socialstyrelsen har en löpande bevakning av de områden där vi har publicerat nationella riktlinjer, och ändrar rekommendationer i riktlinjerna om det finns goda skäl till det på grund av förändringar i omvärlden.

När ett riktlinjearbete är avslutat får en grupp av experter i uppdrag av Socialstyrelsen att bevaka utvecklingen på området i förhållande till riktlinjen. Gruppen lämnar information till Socialstyrelsen om ny information eller händelser i omvärlden som kan tänkas påverka riktlinjerna. Det kan till exempel vara

  • nya publicerade systematiska översikter
  • nya åtgärder som införs i hälso- och sjukvården, socialtjänsten eller tandvården
  • patent som går ut för läkemedel
  • återkoppling från Socialstyrelsens tillsynsverksamhet
  • förändrade föreskrifter eller förändrad lagstiftning.

Socialstyrelsen kontaktar också relevanta patientorganisationer för att ge dem möjlighet att lämna information.

I de fall Socialstyrelsen anser att rekommendationer behöver ändras, görs också en bedömning av om det kan göras genom ett enkelt beslut inom myndigheten, eller om en prioriteringsgrupp behöver anlitas.