/
/

Nationella riktlinjer och utvärderingar

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. För att följa upp utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen tar vi fram målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

 

Remissversioner

  • Epilepsi
    Slutlig version klar våren 2019.
  • Psoriasis
    Slutlig version klar våren 2019.

 

Pågående riktlinjeprojekt