/
/

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Remissversioner

Pågående riktlinjeprojekt

Övriga pågående projekt

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om nationella riktlinjer

I fokus

Erik Åhlin, projektledare för riktlinjearbetet

Socialstyrelsen har publicerat den slutliga versionen av Nationella riktlinjer för diabetesvård.
– De reviderade riktlinjerna understryker vikten av långsiktig kontroll av glukos, högt blodtryck och höga blodfetter, för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar hos diabetiker, säger Erik Åhlin, utredare på Socialstyrelsen.

Ladda ner eller beställ Nationella riktlinjer för diabetesvård

Ladda ner eller beställ

Vad är nationella riktlinjer? – en folder om hur de nationella riktlinjerna tas fram och används

Mer hos oss

National Guidelines in English

Indikatorer för att mäta och följa upp

Målnivåer

Nationell utvärdering

PSI-data – information tillgänglig för vidareutnyttjande