/
/

Nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.

Nyhetsbrev

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev

I fokus

Maria Branting, projektledare för riktlinjearbetet

Socialstyrelsen har publicerat den slutliga versionen av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
– Den slutgiltiga versionen av de nationella riktlinjerna förstärks med rekommendationer om insatser som främjar boende och sysselsättning, säger Maria Branting, utredare på Socialstyrelsen.

Ladda ner eller beställ Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Ladda ner eller beställ

Vad är nationella riktlinjer? – en folder om hur de nationella riktlinjerna tas fram och används

Mer hos oss

National Guidelines in English

Indikatorer för att mäta och följa upp

Målnivåer

Nationell utvärdering

PSI-data – information tillgänglig för vidareutnyttjande