/
/
/

Vissa hand- och handledsbesvär - M18, G56.2, M65.3, M65.4, M70.0, M72.0


Försäkringsmedicinsk information

Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas. Vid triggerfinger, de Quervains sjukdom, peritendinitis crepitans och ulnariskompression återfår patienten funktionen efter upp till 3 veckor.

Se över arbetssituationen vid peritendinitis crepitans och ulnariskompression som är tillstånd som kan uppkomma på grund av belastning. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Behandlingen kan vara farmakologisk, sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk.

Triggerfinger är en degenerativ knuta på böjskenan som gör det svårt att röra fingret. de Quervains gör senskidan till tummen inflammerad och förträngd och ger smärta över tumbasen. Peritendinitis crepitans orsakas av inflammation av senskidorna och ger smärta utefter senskidan. Ulnariskompression orsakas av att armbågsnerven kläms och ger sensibilitetsstörning och senare kraftreduktion i ring- och lillfinger. Dupuytrens kontraktur är en förtjockning och skrumpning av handflatans senplatta. Tillståndet ger oförmåga att räta ut ett eller flera fingrar. Tumbasartros är en sjukdom som långsamt ger förändringar i den drabbade leden och dess omgivande vävnader. Behandlingen kan vara farmakologisk, sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk. Triggerfinger, de Quervains, peritendinitis crepitans och ulnariskompression sätter tillfälligt ned funktionen i handen. Vid Dupuytrens kontraktur ökar problemen gradvis med bristande funktion som följd. Tumledsartros ger smärta och nedsatt rörelseförmåga.

Funktionsnedsättning

Samtliga sjukdomar påverkar gripförmågan och finmotorik i varierande omfattning.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt.

  • Triggerfinger, tumbasartros och Dupuytrens kontraktur sätter sällan ned arbetsförmågan. Vid arbete som innebär hög belastning kan arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor.
  • Peritendinits crepitans och ulnariskompression är akuta tillstånd som sällan kräver mer än 1 veckas sjukskrivning. Vid arbete som innebär hög belastning kan arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor.
  • de Quervains sjukdom kan sätta ned arbetsförmågan i upp till 1 månad.
  • Efter operation av tumbasartros rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.