/
/
/

Vissa fotbesvär - M20.1, M20.2, M20.4, M72.2, G57.6


Försäkringsmedicinsk information

Hallux valgus, hallux rigidus och hammartå är kroniska tillstånd som utvecklas under lång tid. I många fall medför tillstånden inga större begränsningar men i vissa fall behövs operation.

Vid plantar fasciit med långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk sjukdom övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Hallux valgus innebär att stortån snedställs i sin grundled och ger smärtor vid tryck från skon. Hallux rigidus innebär artros i stortåns basled. Symtomen är smärta, stelhet och gångsvårigheter. Hammartå orsakas av en stramning i andra tåns muskulatur, vilket innebär att den fastnar i ett böjt läge. Mortons metatarsalgi orsakas av en nervinklämning mellan 3:e och 4:e mellanfotsbenen. Symtomen är smärta i främre delen av foten ut mot tårna vid belastning. Ibland påverkas känseln. Plantar fasciit orsakas av inflammation kring senfästet för fotbindväven på hälbenet. Tillståndet kan uppkomma på grund av överbelastning och ge smärta vid belastning av foten. Vid operation av hallux valgus kan läkningen vara långdragen (flera månader) och under denna tid sätta ned gångförmågan. Hammartå opereras i de fall deformiteten blir uttalad och då patienten inte kan använda normala skor. Läkningen efter en operation kan även i dessa fall ta upp till några månader. Även Mortons metatarsalgi kan läkas ut med lämpliga skor men i enstaka fall kan operation behövas. Läkningen efter operation kan ta 1–2 månader. Plantar fasciit läker oftast inom några månader efter det att patienten fått avlastande inlägg i skorna. Att patienten under denna tid fortsätter att belasta foten utgör inget hinder för läkningen.

Aktivitetsbegränsning

Besvär efter operation kan begränsa förmågan att gå eller att utföra uppgifter som till stor del måste göras stående.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

Hallux valgus, hallux rigidus, hammartå och Mortons metatarsalgi är fall för sjukskrivning endast vid kirurgiskt ingrepp.

  • Vid hallux valgus och hallux rigidus kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbete i upp till 6 veckor efter operation.
  • Vid hammartå och Mortons metatarsalgi kan arbetsförmågan vara nedsatt i alla former av arbeten i upp till 2 veckor efter operationen, främst på grund av smärta. Därefter är arbetsförmågan påverkad i arbeten med mycket gående och stående i upp till 2 månader.
  • Plantar fasciit kan medföra behov av sjukskrivning i upp till 2 veckor. I vissa fall kan dock besvären vara mycket långvariga, men långvarig sjukskrivning behövs inte.