/
/
/

Ulcerös colit, Crohns sjukdom, icke-infektiös inflammation - K50, K51, K52


Försäkringsmedicinsk information

Inflammatoriska tarmsjukdomar är kroniska tillstånd som även kan medföra en svårbehandlad trötthet som kan vara mest uttalad efter akuta skov. Därför behövs arbetet ibland anpassas under vissa tider (genom exempelvis partiell sjukskrivning).

Patientens möjligheter att påverka sin arbetssituation och tillgång till toaletter kan påverka möjligheterna att klara arbetet (det är svårt med långa arbetspass utan tillgång till toaletter).

Symtom, prognos, behandling

Ulcerös colit, Crohns sjukdom och kolit (inflammation i tjocktarmen) tillhör gruppen inflammatoriska tarmsjukdomar. Insjuknandet sker vanligen i 20–30 årsåldern och bakomliggande orsak är i stort helt okänd. Vanligaste symtomen är buksmärtor (tenesmer), frekventa diarréer, blod och slem i avföringen samt ibland även allmänpåverkan med feber, viktnedgång och uttalad trötthet. Sjukdomarna behandlas i första hand med läkemedel men i enstaka fall kan akuta kirurgiska ingrepp krävas. Det finns ingen läkande behandling, men skov och symtom brukar avta med stigande ålder.

Akuta skov av inflammatoriska tarmsjukdomar brukar klinga av inom 8–12 veckor. I enstaka fall vid en mer omfattande inflammation, kirurgiska ingrepp och extraintestinala symtom kan det ta flera månader innan skovet läkt ut. Ett fåtal patienter har skov så ofta att patienten inte hinner återställas utan mer eller mindre har en kontinuerligt pågående sjukdom.

Funktionsnedsättning

Vid akuta medelsvåra till svåra skov är funktionstillståndet helt nedsatt och patienten är oftast så påverkad att det krävs sjukhusvård. Lätta till medelsvåra skov ger diarréer och trötthet som kan sätta ned funktionen och bland annat kräva att toaletter finns lättillgängligt. Om patienten även drabbas av extraintestinala symtom som ögon- och ledinflammationer kan dessa vara intensiva och kraftigt sätta ned funktionen med nedsatt rörelseförmåga och ögonsmärtor.

Rehabiliteringsåtgärder

En tidig dialog med patienten om sjukskrivningen rekommenderas. Kontakt med arbetsplats och arbetsgivare angående situationen kan underlätta.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Lättare skov hos patienter som haft sin sjukdom under längre tid upp till 4 veckors sjukskrivning.
  • Förstagångsinsjuknande och lätta till medelsvåra skov upp till 6 veckors sjukskrivning.
  • Akuta medelsvåra skov upp till 12 veckors sjukskrivning.
  • Svåra skov upp till 20 veckors sjukskrivning.