/
/
/

Tyreotoxikos (giftstruma) - E05


Försäkringsmedicinsk information

En del patienter återhämtar sig efter några veckor medan andra behöver upp till år, främst för de psykiska symtomen.

Förekomsten av ögonsymtom har ofta en avgörande betydelse för tillfriskningstiden och de kan även ge bestående handikapp och innebära behov av arbetsanpassning.

Var uppmärksam på patienter med ögonsymtom och patienter med sedan tidigare kända psykiska problem samt patienter med arbete som innebär stor fysisk och psykisk belastning.

Symtom, prognos, behandling

Tyreotoxikos karaktäriseras av hög ämnesomsättning på grund av ökad produktion av sköldkörtelhormon i blodet. Graves sjukdom vanligaste formen eller toxiska adenom (godartade tumörer) i sköldkörteln är de vanligaste orsakerna. Alla organ i kroppen påverkas och symtomen är såväl kroppsliga som psykiska. Värmeintolerans, viktnedgång trots god aptit, muskelsvaghet och hjärtklappning är vanliga symtom. I svåra fall kan patienten utveckla förmaksflimmer, hjärtsvikt och svår muskelpåverkan. Psykiskt dominerar trötthet, sömnsvårigheter, oro, stressintolerans och humörsvängningar. Upp till hälften av dem som har Graves sjukdom får ögonbesvär med svullnad kring och bakom ögonen, Inledningsvis ges oftast läkemedel för att dämpa sköldkörtelns funktion. Som definitiv behandling används långtidsbehandling med läkemedel, behandling med radioaktivt jod eller kirurgi. Ögonsymtomen kräver sällan särskild behandling men svåra fall behandlas med höga doser kortison, lokal strålbehandling och/eller med operation. Sjukdomen kan ge bestående handikapp som kosmetiskt störande exoftalmus (utstående ögon), dubbelseende och försämrad synskärpa. Laboratoriemässigt sker oftast en normalisering eller kraftig förbättring på 1–2 månader.

Funktionsnedsättning

Patienterna har ofta svårt att klara fysiskt tunga aktiviteter och aktiviteter som innebär stor psykisk belastning eller kräver stor koncentration. Om diagnosen ställs sent har patienten ofta förlorat såväl kondition som muskelstyrka och kan behöva lång tid för att återfå hälsan. Långvariga psykiska besvär förekommer. Ögonsymtomen kan ge betydande besvär och bland annat leda till att patienterna lätt tröttas ut.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • För nydiagnostiserad patient upp till 4 veckors sjukskrivning. Eventuellt tillkommer en period med delvis nedsatt arbetsförmåga och behov av partiell sjukskrivning.
  • I komplicerade fall kan patientens arbetsförmåga i vissa arbeten vara nedsatt under lång tid.