Flyktingsituationen

Samlat stödmaterial och information för dig som i ditt arbete inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten möter nyanlända flyktingar. Läs mer om vård och omsorg för asylsökande och andra flyktingar.

Sjukskrivning vid tyreotoxikos (giftstruma)

  • Diagnos: Tyreotoxikos (giftstruma)
  • ICD-kod: E05
  • Ändringsdatum: Reviderad 15 juni 2010

Innehåll


Rekommendationer om bedömning av arbetsförmåga

  • För nydiagnostiserad patient är det vanligt med upp till 4 veckors hel nedsättning av arbetsförmågan. Eventuellt tillkommer en period med delvis nedsatt arbetsförmåga.
  • Patientens arbetsförmåga kan i vissa yrken vara påverkad under lång tid och arbetsanpassning/-byte bör då övervägas.

Symtom, prognos och behandling

Tyreotoxikos karaktäriseras av hög ämnesomsättning på grund av ökad produktion av sköldkörtelhormon i blodet. Graves sjukdom vanligaste formen eller toxiska adenom (godartade tumörer) i sköldkörteln är de vanligaste orsakerna. Alla organ i kroppen påverkas och symtomen är såväl kroppsliga som psykiska. Värmeintolerans, viktnedgång trots god aptit, muskelsvaghet och hjärtklappning är vanliga symtom. I svåra fall kan patienten utveckla förmaksflimmer, hjärtsvikt och svår muskelpåverkan. Psykiskt dominerar trötthet, sömnsvårigheter, oro, stressintolerans och humörsvängningar. Upp till hälften av dem som har Graves sjukdom får ögonbesvär med svullnad kring och bakom ögonen, Inledningsvis ges oftast läkemedel för att dämpa sköldkörtelns funktion. Som definitiv behandling används långtidsbehandling med läkemedel, behandling med radioaktivt jod eller kirurgi. Ögonsymtomen kräver sällan särskild behandling men svåra fall behandlas med höga doser kortison, lokal strålbehandling och/eller med operation. Sjukdomen kan ge bestående handikapp som kosmetiskt störande exoftalmus (utstående ögon), dubbelseende och försämrad synskärpa.

Förväntad konsekvens för funktionstillstånd

Patienterna har ofta svårt att klara fysiskt tunga aktiviteter och aktiviteter som innebär stor psykisk belastning eller kräver stor koncentration. Om diagnosen ställs sent har patienten ofta förlorat såväl kondition som muskelstyrka och kan behöva lång tid för att återfå hälsan. Långvariga psykiska besvär förekommer. Ögonsymtomen kan ge betydande besvär och bland annat leda till att patienterna lätt tröttas ut.

Bedömd tid för återvunnen funktion och normal läkning

Laboratoriemässigt sker oftast en normalisering eller kraftig förbättring på 1–2 månader. En del patienter återhämtar sig efter några veckor medan andra behöver upp till år, främst för de psykiska symtomen. Förekomsten av ögonsymtom har ofta en avgörande betydelse för tillfriskningstiden och de kan även ge bestående handikapp och innebära arbetsbyte.

Särskilda överväganden och åtgärder

Var uppmärksam på patienter med ögonsymtom och patienter med sedan tidigare kända psykiska problem samt patienter med arbete som innebär stor fysisk och psykisk belastning.

Reviderad 15 juni 2010

 

Kontakt

Malin Ahrne
075-247 30 40