/
/
/

Skador på nedre extremiteten (frakturer, luxationer, distorsioner, sårskador) - S30, S70, S80, S90, S73, S83, S93, S32, S72, S82, S92


Försäkringsmedicinsk information

Arbetsförmågan är ofta inte nedsatt någon längre tid för de flesta patienter med distorsioner, kontusioner och de enklaste frakturerna.

Skador med diagnosen kontusion och distorsion läker normalt inom 3 till 6 veckor, undantaget svårare knäskador (korsbands- och meniskskador) där läkningstiden kan uppgå till 3 månader eller mer med risk för bestående funktionsnedsättning. Knäledsluxation har en läkningstid på minst 6 månader.

Vid större skador som ledengagerande frakturer, högenergiskador och omfattande ledbandsskador i knäleden uppstår oftast en viss bestående funktionsnedsättning med ledstelhet och smärta vid belastning. De allra flesta kan dock återgå i arbete, eventuellt efter viss anpassning av arbetsuppgifterna för de med ledstelhet och smärta vid belastning.

Symtom, prognos, behandling

Skador orsakade av yttre våld mot kroppens extremiteter (armar och ben) varierar mycket i svårighet beroende på var skadan är placerad och våldets art och kraft. Direkt våld utan fraktur kallas kontusion och indirekt ledvåld utan fraktur kallas distorsion (stukning eller ligamentskada). Om det vid våldet uppstår en fraktur blir diagnosen normalt fraktur med angivelse om skadans placering. Luxation är en svårare distorsion då leden helt glider isär. Knäledsluxationen är en särskilt allvarlig skada, med omfattande skador på ledband och korsband och risk för kärl och nervskada. Skador med diagnosen kontusion och distorsion läker normalt inom 3 till 6 veckor, undantaget svårare knäskador (korsbands- och meniskskador) där läkningstiden kan uppgå till 3 månader eller mer med risk för bestående funktionsnedsättning. Knäledsluxation har en läkningstid på minst 6 månader.

Flertalet frakturer läker inom 6 månader men variationen är stor:

 • collumfraktur 3–12 månader
 • pertrokantär fraktur 6 veckor–3 månader
 • femurdiafysfraktur 2–6 månader
 • suprakondylära femurfraktuer och tibiakondylfrakturer 6–12 veckor
 • underbensdiafysfrakuter 2–12 månader
 • fotledsfrakturer 1–2 månader
 • tåfrakturer 2–4 veckor.
 • Funktionsnedsättning

  Skadorna minskar förmågan att gå och stå. Under läkningen sätts funktionen ned i aktiviteter som inbegriper fysisk rörlighet.

  Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid distorsioner, kontusioner och enkla frakturer är arbetsförmågan ofta inte nedsatt någon längre i arbeten som kan utföras mestadels stillasittande, och där transport till arbetet ordnas. Arbetsförmågan är vanligen nedsatt i upp till 3 veckor.
  • Vid arbeten av fysisk karaktär som förutsätter kroppslig rörlighet och belastning av benen kan arbetsförmågan vid kontusioner och distorsioner vara nedsatt i upp till 6 veckor och vid svårare knäskador i upp till 4 månader.
  • Vid många frakturer är arbetsförmågan nedsatt i upp till 4 månader.
  • Vid komplicerade eller multipla frakturer kan arbetsförmågan vara nedsatt i upp till 12 månader.