Sjukskrivning

Det pågår ett omfattande arbete när det gäller sjukskrivning. En ny sjukskrivningsprocess håller på att växa fram, där Socialstyrelsens rekommendationer för sjukskrivning är en viktig del i att höja kvaliteten.

Sjukskrivningstiderna skiljer sig åt över landet och mellan olika läkare. En annan brist är att sjukskrivningar hittills inte tillräckligt tydligt har kopplats till aktiva åtgärder. Det har också funnits brister i samarbetet mellan hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.

Socialstyrelsen hoppas att detta mönster ska brytas. Den övergripande målsättningen med den nya sjukskrivningsprocessen är att alla svenskar ska få bättre sjukskrivningar. Myndigheten vill att landets läkare och Försäkringskassan ska bidra till att fler sjukskrivna kan börja arbete igen och bryta det utanförskap som sjukskrivning innebär på lång sikt.

Kontakt

Socialstyrelsens kan inte ändra ett beslut från Försäkringskassan och uttalar sig inte i enskilda ärenden. Vi hänvisar till Försäkringskassan.

forsakringsmedicinskt.
beslutsstod@socialstyrelsen.se