/
/
/

Sinuit, kronisk sinuit - J01, J32


Försäkringsmedicinsk information

Vid hög grad av besvär och i arbeten med krav på fullgod fysisk prestationsförmåga eller röstanvändande kan sjukskrivning några få dagar utöver egen sjukanmälan vara motiverad.

Överväg allergi som bakgrundsorsak i fall som inte läker ut inom förväntad tid. Om symtomen orsakas av allergier behövs en utredning av vilket allergenet är samt en bedömning av om det finns i arbetsmiljön.

Symtom, prognos, behandling

Sinuit (bihåleinflammation) är en av de vanligaste komplikationerna till förkylningar och utvecklas oftast någon vecka efter förkylningen. Med kronisk sinuit avses att patienten haft sinuitbesvär i över 3 månader. Symtomen vid sinuit är värk över kinderna ner i överkäkens tänder, nästäppa, kletig snuva, huvudvärk och spänningskänsla över kinderna. Sinuit behandlas med antibiotika och avsvällande medicin, samt i vissa fall spolning av bihålorna.

Sinuiter läker som regel ut inom en dryg vecka. Som komplikation efter en övre luftvägsinfektion är den samlade sjuktiden normalt cirka 2 veckor.

Funktionsnedsättning

Sinuiter med feber och påverkat allmäntillstånd nedsätter den allmänna fysiska prestationsförmågan. De kan också leda också till svårigheter att använda rösten normalt.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • I normalfallet ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • I komplicerade fall (recidiv, bihålespolning mm.) upp till 3 veckor.