/
/
/

Sårskada på hand, handled och underarm - S51, S61


Försäkringsmedicinsk information

Personer med manuellt arbete bör avstå från arbetsuppgifter tills läkningen konstaterats fortskrida som förväntat och förbanden har avlägsnats. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.

Symtom, prognos, behandling

Sårskador på handen, handleden och underarmen kan variera mycket i omfattning. Sårskador uppkommer som resultat av yttre skärande våld från till exempel knivar, saxar eller glas. En ren hudskada med skarpa sårkanter och utan annan skada tejpas eller sutureras (sys). Sårskador som äldre än 8 timmar ska inte sutureras på grund av infektionsrisken. Såret hålls rent och förbandet byts efter några dagar och tills såret har läkt.

Funktionsnedsättning

Komplicerade sårskador med påverkan på nerver eller senor ger smärtpåverkan.

Aktivitetsbegränsning

Förbandet kan hindra rörelser. I övrigt är aktivitetsförmågan i stort opåverkad.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid enkla sårskador krävs ofta ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid arbete där händerna används för ett manuellt arbete, som är smutsigt eller där handtvätt förekommer ofta kan sjukskrivning i upp till 2 veckor vara vägledande. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.
  • Vid svårare sårskador med nerv- eller senskada behövs sjukskrivning i upp till 3 månader. Vid arbete där händerna används för ett manuellt arbete, som är smutsigt eller där handtvätt är ofta förkommande bör patienten avstå från dessa arbetsuppgifter. Om möjligt arbete på halv- eller deltid.