/
/
/

Salmonellos och andra bakteriella tarminfektioner - A02, A04


Försäkringsmedicinsk information

Vid långvarigt förlopp bedöm om patienten drabbats av komplikationer som ledsymtom. Komplikationer som artriter bör avlastas och då är det speciellt viktigt med sjukskrivning i arbeten med tyngre fysisk belastning. Ompröva diagnosen om patienten har fortsatta diarréer och buksmärtor efter 7–10 dagar. Vid fortsatta symtom som påverkar allmäntillståndet kan det vara motiverat att patienten är sjukskriven under tiden som en fortsatt utredning pågår.

Infektiösa enteriter är ofta anmälningspliktiga sjukdomar. Det finns därför speciella restriktioner för patienter som arbetar med livsmedel eller inom sjukvården. Patienter som är bärare av smittfarlig sjukdom, utan att ha några egentliga symtom, ska sjukskrivas enligt gällande föreskrifter. Det ska markeras överst på blanketten för medicinskt underlag (avstängning enligt Smittskyddslag 2004:168).

Vid salmonella: I de fall patienten arbetar med livsmedel, sjukvård med patientkontakt och barnomsorg kvarstår smittrisken (dvs. arbetshinder) så länge patienten är smittbärare (smittskyddslagen 2004:168). Detta gäller även om symtomen har upphört.

Symtom, prognos, behandling

Vid infektiösa enteriter insjuknar patienten oftast akut med allmän sjukdomskänsla och magsmärtor, diarré eller kräkningar, feber och frossa. I enstaka fall utvecklas ledinflammationer (artriter) som kan vara mycket besvärliga och göra patienten rullstolsbunden under kortare perioder. Som regel läker de infektiösa enteriterna ut spontant. Ibland behövs behandling mot diarréer och feber. Infektiösa enteriter läker som regel ut inom en vecka. Vid artriter blir läkningstiden betydligt längre och kan uppgå till en månad och i enstaka fall ännu längre.

Funktionsnedsättning

Det akuta tillståndet med diarréer, buksmärtor och ibland feber kan påverka allmäntillståndet och därmed funktionen. I svårare fall med artrit är rörelseförmågan påverkad och kan medföra att patienten inte kan förflytta sig under en kortare period (7–10 dagar).

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid normalfallet (lätta till måttliga besvär) ingen sjukskrivning utöver eventuell egen sjukanmälan i upp till 1 vecka.
  • Vid komplikationer upp till 3 veckors sjukskrivning. Ytterligare 2 veckor med partiell sjukskrivning i en del fall. Då artriter bör avlastas är detta speciellt viktigt i arbeten med tyngre fysisk belastning.