/
/
/

Reumatoid artrit (RA) - M05, M06


Försäkringsmedicinsk information

Reumatoid artrit är en kronisk sjukdom och därför kvarstår ofta symtom i olika grad. Effekten av inflammationshämmande, smärtlindrande mediciner kommer tämligen omgående, medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner dröjer månader. Effekten av biologiska läkemedel ses som regel inom veckor, ibland redan efter dagar. Effekten av kortison kommer inom några dagar.

Symtom, prognos, behandling

Reumatoid artrit är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som kan drabba också andra organ i kroppen som hjärtat, lungorna och perifera nerver. Typiska symtom är ledsmärtor och stelhet i händer och fötter, men även i större leder. Trötthet och sjukdomskänsla är vanligt. Den inflammatoriska processen i ledkapseln och ledvätskan angriper ofta lederna och brosket. Behandlingen är farmakologisk (läkemedel – inflammationsdämpande, symtomlindrande och sjukdomsmodifierande), sjukgymnastisk och i vissa fall kirurgisk. Även information och patientundervisning är viktiga delar av behandlingen.

Företagshälsovården och/eller arbetsgivare och Försäkringskassan bör kopplas in tidigt. Det kan bli aktuellt med ergonomiska förbättringsåtgärder, anpassade arbetsuppgifter eller omplacering. Ett lagom rörligt arbete med möjlighet att ofta ändra arbetsställning är idealt.

Funktionsnedsättning

Ledsmärta, stelhet och trötthet, men även rädsla, oro och kognitiv påverkan inverkar.

Aktivitetsbegränsning

Om arbetet inte är alltför fysiskt tungt, ensidigt belastande eller krävande finns goda chanser till fortsatt arbete. I lindriga fall förekommer ingen eller liten påverkan på funktionstillståndet. I svårare fall förekommer kraftig och ibland bestående påverkan i form av rörelseinskränkning, minskad styrka och nedsatt förmåga till belastning av berörda leder. Stelhet i händer och fötter, men även i större leder.

Rehabiliteringsåtgärder

Intensiv sjukgymnastik, rehabilitering på dagvårdsenhet, rehabilitering på reumatikersjukhus eller specialanläggning med mera.

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Om arbetet inte är alltför fysiskt tungt, ensidigt belastande eller krävande finns goda chanser till fortsatt arbete. Sjukskrivning kan vara aktuell i början av sjukdomen eller vid skov, i väntan på effekt av påbörjad eller förändrad medicinering. Ofta kan deltidssjukskrivning vara ett alternativ. Fysisk aktivitet i sig förvärrar inte sjukdomen.
  • Vid mindre besvär eller låg sjukdomsaktivitet samt fysiskt mindre krävande arbete behövs i regel ingen sjukskrivning (utöver eventuell egen sjukanmälan upp till 1 vecka).
  • Vid mindre besvär och låg sjukdomsaktivitet samt fysiskt krävande arbete kan deltids- eller heltidssjukskrivning bli aktuell, ofta i mer än 3 månader. Diskutera ändrade arbetsuppgifter.
  • Vid stora besvär och hög sjukdomsaktivitet samt fysiskt mindre krävande arbete krävs ofta sjukskrivning i upp till 3 månader. Överväg deltidssjukskrivning. Den insatta medicinska behandlingen kan utvärderas först efter cirka 3 månader.
  • Vid stora besvär och hög sjukdomsaktivitet samt fysiskt krävande arbete krävs sjukskrivning ofta i mer än 3 månader, ibland upp till 6 månader. Svårt sjuka patienter kan även efter över ett års sjukfrånvaro återgå i arbete vid behandling med biologiska läkemedel. Diskutera ändrade arbetsuppgifter.
  • Vissa patienter kan behöva sjukskrivning för förebyggande behandling för att kunna delta i intensiv sjukgymnastik, rehabilitering på dagvårdsenhet, rehabilitering på reumatikersjukhus eller specialanläggning med mera.